Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Koncernledning

Mikael Ericson, CEO & PRESIDENT

Född 1960. Ericson tillträdde som VD och koncernchef den 1 mars 2016. Han har tidigare haft ett flertal ledande positioner inom bankoch finansbranschen, senast som chef för International Banking på Danske Bank. Ericson var tidigare bl. a. koncernchef på Carnegie AB. Ericson har  en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 62 000.

Tomas Moss, Tillförordnad Finansdirektör

Född 1973. Thomas Moss utsågs till tillförordnad Chief Financial Officer den 12 februari 2018. De senaste fyra åren har han varit chef för Group Business Control på Intrum och före det koncerncontroller på Vattenfall AB. Han har tidigare i sin karriär arbetat i en rad finansiella och kommersiella roller i FTSE100-företag i Storbritannien och på Irland. Thomas Moss har magister och kandidatexamen i teknik från Cambridge University i England.
Eget och närståendes antal aktier: 290.

Johan Brodin, Chief Risk Officer

Född 1968. Brodin tillträdde som Chief Risk Officer (CRO) i november 2011. Tidigare har han varit CRO på SBAB Bank. Brodin har tidigare haft olika roller inom riskhantering och kontroll på Handelsbanken samt som managementkonsult inom finansiella tjänster på KPMG och Oliver Wyman. Brodin är civilekonom från Örebro Universitet. Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ) : 250.

Annika Billberg, CHIEF BRAND & COMMUNICATIONS OFFICER

Född 1975. Sedan kombinationen med Lindorff i juni 2017 har Annika Billberg rollen som Chief Brand & Communications Officer. Hon började på Intrum Justitia 2010 som IR & kommunikationsdirektör, och från 2012 hade hon också ansvar för marknadsenheten. Från juli 2015 hade hon ansvar för koncernens sälj-, marknads och kommunikationsenhet. Tidigare har hon innehaft positionen som IR & Informationschef på IT-Konsultbolaget HiQ under 6 år. Innan det arbetade hon som aktieanalytiker på Hagströmer & Qviberg i Stockholm. Annika Billberg är civilekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB: 800.

Jean-Luc Ferraton, Chief Human Resources Officer

Född 1973. Jean-Luc Ferraton tillträdde i nuvarande position som Chief Human Resources Officer i april 2012. Ferraton har tidigare haft flera befattningar inom Intrum Justitia mellan 2006–2012 som koncernens HR direktör, regions HR Direktör för västra Europa och regions HR direktör för södra Europa. Innan sin anställning på Intrum Justitia var Ferraton HR direktör på JTEKT of Toyota Group 2001–2006. Ferraton är civilekonom från ESDES Lyon och innehar en master i ledarskap från Insead. Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 220.

Per Christofferson, REGIONAL MANAGING DIRECTOR

Född 1968. Sedan juni 2017 är Per Christofferson Regionchef för Central & Eastern Europe i det sammanslagna bolaget Intrum Justitia & Lindorff. Christofferson tillträdde som direktör för Kredithantering i september 2009 och mellan 2012-2017 Regionchef för Central Europe. Han var tidigare vice VD och affärsområdeschef på IT konsultföretaget Acando där han också agerat rådgivare åt multinationella kunder. Christofferson har en magisterexamen från CWRU (Case Western Reserve University) Cleveland Ohio och en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 12 000.

HARRY VRANJES, HEAD OF PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Född 1970. Tillträdde som som Head of Project Management Office i juni 2017. Mellan 2015-2017 hade han rollen som Regional Managing Director Western Europe. Tidigare var han Chief Technology Officer 2012-2015. Mellan 2002-2012 har han haft flera befattningar inom Intrum Justitia, bland annat som koncernens IT-chef under åren 2008–2012. Mellan 2002–2008 var han projektledare samt affärsutvecklare. Vranjes har tidigare arbetat som IT-Management konsult på VM-Data 1998–2001. Harry Vranjes har fil kand i systemvetenskap vid Lunds Universitet. Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 7 500.

Anette Willumsen, Regional Managing Director

Född 1963. Anette Willumsen är sedan juni 2017 regionchef Northern Europe. Tidigare var hon VD i Lindorff Norge och under 2009-2017 tillförordnad VD i Lindorff Danmark. Willumsen har bred erfarenhet av affärsprocesser i outsourcingbranschen. Tidigare var hon SVP i EDB Business Partner (EVRY), ett börsnoterat IT-serviceföretag. Innan hon tog rollen somVD var hon chef för Corporate Client Division inom Lindorff Norge. Hon har en EMP från INSEAD och en MSc examen i Finance and Business Administration från Norwegian School of Economics (NHH).

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 56 891

Cathrine Klouman

Cathrine Klouman, Chief Operating Officer

Född 1962. Cathrine Klouman har sedan juni 2017 rollen som Chief Operating Officer. Innan dess var Klouman EVP Lindorff Business Partner och Group Chief Information Officer. Klouman har mer än 20 års erfarenhet inom både IT- och Finansiella tjänsterbranschen med ett flertal seniora roller hos IBM, Bank-Axept och DNB. Innan hon började på Lindorff 2016 var hon Chief Information and Digital Officer i MøllerGruppen (The Møller Group). Hon är för närvarande styrelsemedlem i Infotjenester AS. Cathrine har en MSc i Business Administration från the Norwegian Business School (BI) och har gått flera omfattande kurser hos MIT Sloan School of Management.

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 36 839

Niklas Lundquist, Chief Legal Officer

Född 1970. Niklas Lundquist är sedan juni 2017 Chief Legal Officer. Lundquist började på Intrum Justitia som chefsjurist i januari 2011. Tidigare hade han samma roll hos Tradedoubler AB (publ). Han har erfarenhet från två framstående advokatfirmor och har tjänstgjort vid svenska domstolar. Lundquist har juristexamen från Stockholm Universitet.

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 2 000

Anne Louise Eberhard, Chief Commercial Officer

Född 1963. Anne Louise Eberhard är Chief Commercial Officer sedan juni 2017. Tidigare hade hon rollen som EVP Debt Collection Sales hos Lindorff (sedan okt 2016). Eberhard har 30 års erfarenhet inom den finansiella sektorn, och har haft rollen som Senior Executive VP och Global Head of Corporate & Institutional Banking hos Danske Bank. Hon är styrelsemedlem och medlem i Audit Committee hos F.L. Smidth & Co. A/S, styrelsemedlem hos Financial Stability SOV, och fakultetsmedlem hos CBS Executive (Copenhagen Business School). Eberhard har en Master of Law degree från University of Copenhagen, diplomerad i IT/Management Accounting hos CBS, och ledarskapsutbildning hos Harvard Business School, INSEAD och CBS.

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 0

Anders Engdahl

Anders Engdahl, Chief Investment Officer

Född 1971. Anders Engdahl är Chief Investment Officer sedan juni 2017. Innan var Engdahl EVP Debt Purchasing hos Lindorff där han började 2014. Han har en omfattande internationell erfarenhet inom investment banking och management consulting från Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse och McKinsey. Hos Morgan Stanley, var Anders Managing Director och Head of Nordic Financial Institutions investment banking och har i de senaste tjugo åren varit involverad i flera stora M&A-projekt hos finansiella institutioner och finansiella transaktioner inom kredittjänstebranschen runt om i Europa. Anders har en MSc (Business administration and Economics) examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 287 646

Alejandro Zurbano

Alejandro Zurbano, Regional Managing Director Spain

Född 1967. Alejandro Zurbano är sedan juni 2017 Regional Managing Director Spain. Zurbano var tidigare Country Manager för Lindorff i Spanien, Chief Executive Officer för Emergia och tillförordnad Country Manager hos SITEL för Spain, Chile, Colombia och Portugal. Zubano har en juristexamen från Universidad Complutense de Madrid och en PDG från IESE University.

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 16 780

Marc Knothe, Regional Managing Director

Född 1968. Marc Knothe är sedan juni 2017 Regional Managing Director Western & Southern Europe. Innan dess var han Country Manager för Lindorff Netherlands. Knothe har mer än 26 års erfarenhet inom kredittjänstebranschen. Mellan 2011-2016 var han Executive Board Member hos GFKL (Advent Intl company), ett av de största kundfordringsföretagen i Tyskland. Tidigare var han CIO hos Bawag PSK (ett Cerberus-företag) i Österrike, COO hos GE Money Bank i Ryssland och Tyskland och hade en senior positions hos Citigroup i Italien och Tyskland. Marc har studerat Business Management på University of Applied Sciences i Ludwigshafen, Germany. 

Eget och närståendes antal aktier i Intrum Justitia AB (publ): 60 067