Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Styrelsemedlemmar

Enligt Intrum Justitias AB (publ) bolagsordning ska bolagets styrelse bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna, men fyra av styrelseledamöterna är inte oberoende i förhållande till huvudägaren Nordic Capital Fund VIII.

Per E. Larsson

Per E. Larsson. Ordförande

Född: 1961
Invald: 2017
Utbildning: Ekonomiutbildning, Uppsala Universitet.

Larsson har tidigare varit verksam under en längre tid inom OMX AB (bl.a. ägare till Stockholmsbörsen), både som VD och styrelseledamot, och varit ordförande för Stockholmsbörsen. Han har därefter bl.a. haft positionen som VD för Borse Dubai, samt varit medlem i Global Managing Board på UBS och VD för UBS i Mellanöstern och norra Afrika, samt haft flera ytterligare styrelseuppdrag. Han är även styrelseordförande i Bambora och Itiviti, samt Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic Capitals fonder.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 23 500
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Hans Larsson

Hans Larsson

Född: 1961
Invald: 2017
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet

Larsson har tidigare innehaft flera ledande befattningar och uppdrag inom Skandinaviska Enskilda Banken-koncernen. Han har också varit styrelsemedlem i Nordax Bank AB (publ) och vice VD för Lindorff. Nuvarande uppdrag inkluderar bl.a. styrelseordförande i Nordnet Bank AB, styrelsemedlem i Svensk Exportkredit (SEK) samt VD och ägare av Linderyd Advisory AB.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 18 500
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Kristoffer Melinder

Kristoffer Melinder

Född: 1971
Invald: 2017
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Melinder har tidigare arbetat med finansiering och M&A på JP Morgan i London. Han har även innehaft styrelseuppdrag i bl.a. Binding Site, Ellos, Convatec, Resurs, Dynal Biotech, Kappahl, Nycomed och Atos Medical. Pågående uppdrag och befattningar inkluderar bl.a. styrelseordförande i GHD Gesundheits, styrelseledamot i Lindorff, AniCura och Greenfood samt Managing Partner i NC Advisory AB.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Andreas Näsvik

Andreas Näsvik

Född: 1975
Invald: 2017
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Näsvik har tidigare arbetat med corporate finance, private equity-investeringar/ägande vid Deutsche Bank och Goldman Sachs Han har även varit styrelseledamot i Lindorff AB. Pågående uppdrag och befattningar inkluderar bl.a. styrelseledamot i Munters AB (publ), Partner i NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals Fonder.
Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: -
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Synnevö Trygg

Född: 1959
Invald: 2013
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.

Trygg har tidigare varit VD för SEB Kort Bank AB. Hon är styrelseledamot i Precise Biometrics AB (publ), Landshypotek Bank AB, Volvo Finans Bank AB, Nordax Bank AB (publ), Vaitor Hf (Island) och Wrapp AB.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 1 000
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Fredrik Trägårdh

Född: 1956
Invald: 2009
Utbildning: Examen i företags- och internationell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Trägårdh är vice VD i Ekman & Co AB och tidigare VD och CFO för Net Insight AB. Han har tidigare varit finanschef i DaimlerChrysler Rail Systems GmbH Berlin och haft flera ledande befattningar inom ABB Financial Services i Sverige och Schweiz.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 1 000
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Ragnhild Wiborg

Född: 1961
Invald: 2015
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt masterstudier från Fundacao Getulio Vargas, Sao Paolo.

Wiborg är styrelseordförande i EAM Solar AS och styrelseledamot i Gränges AB, REC Silicon ASA, Skandiabanken ASA, INSR Insurance ASA och I.M. Skaugen SE. Hon var tidigare aktiv inom fondförvaltning som CIO och Portfolio Manager på Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning. Dessförinnan har hon arbetat vid olika investeringsbanker i Norden och i London.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 300
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Magnus Yngen

Född: 1958
Invald: 2013
Utbildning: Civilingenjörsexamen och en licentiatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Yngen har tidigare varit koncernchef för Camfil, Dometic och Husqvarna och har haft flera ledande positioner inom Electrolux. Yngen är styrelseordförande i Duni, och Fractal Design och är styrelseledamot i Dometic.

Aktieinnehav i Intrum Justitia AB: 2 500
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.