Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 20 april 2016 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen. Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder   Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Vegard Søraunet, utsedd av Odin Fonder
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder

* I samband med att Carnegie Fonder avyttrande sina aktier i Intrum Justitia i november 2016 lämnade Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder) valberedningen och ersattes av Vegard Søraunet (utsedd av Odin Fonder). 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 21,2 procent av rösterna i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 28 oktober 2016 via e-post till agm@intrum.com.

Årsstämma i Intrum Justitia AB kommer att hållas den 29 juni 2017, kl. 17:00 i bolagets lokaler i Nacka.