Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum Justitia AB:s (publ) årsstämma den 29 juni 2017 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Den 3 oktober utsåg Cidron 1748 Sarl Robert Furuhjelm som sin representant i Intrum Justitia AB:s (publ) valberedning. Han ersätter Per E. Larsson.

Till följd av en förändring i de största ägarnas aktieinnehav har Swedbank Robur Fonders representant i Intrums valberedning, sedan den 13 november, ersatts av Tomas Flodén utsedd av AMF och AMF Fonder.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl (ordförande)
  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Tomas Flodén, appointed by AMF and AMF Fonder

Styrelsens ordförande Per E. Larsson har adjungerats till valberedningen. 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 56,3 procent av rösterna i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 oktober 2017 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt här på bolagets webbplats.