Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Avgifter och kostnader

När en skuld hamnar på inkasso startar en process. Betalas skulden direkt, inklusive de kostnader som lagts till, avslutas ärendet. Om den inte gör det kan olika myndigheter kopplas in, exempelvis tingsrätten och kronofogden.

Myndigheterna tar betalt för sitt arbete genom olika avgifter och de vanligaste är:

Typ av åtgärd:

Kostnad:

Myndighet:
Ansökan om betalningsföreläggande 300 kr Kronofogden
Utmätning 600 kr Kronofogden

Enligt inkassolagen har även den som har en fordran, eller ombudet, exempelvis vi, rätt att täcka sina merkostnader som en utebliven betalning innebär. Detta medför att om man inte betalar i tid så kan skulden växa ytterligare.
De vanligaste lagstadgade arvodena är:

Typ av åtgärd

Kostnad:
Betalningspåminnelse 60 kr
Inkassokrav 180 kr
Ansökan om betalningsföreläggande
380 kr
Amorteringsplan 170 kr
Aviseringsavgift för amorteringsplan 60 kr
Förseningsersättning
450 kr