Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Kravbrev

Här får du en förklaring till vad de olika delarna i ditt brev betyder.

Datum - Dagen när inkassokravet skickades.
Referensnummer - Använd alltid det här numret när du kontaktar oss. Då går det snabbt och enkelt att ta fram dina uppgifter.
Fordringsägare - Företaget du har en skuld till.
Log in och lösenord - De här uppgifterna använder du om du vill se dina kravuppgifter på webben.
Kapitalbelopp - beloppet du från början var skyldig.
Upplupen ränta - Ränta som räknats från den dagen skulden skulle varit betald.
Inkassokostnad - en kostnad som läggs på när skulden går till inkasso.
Skulden avser - Här ser du vad skulden gäller.
Påminnelseavgift - Avgift som lagts till för att du tidigare fått en påminnelse på skulden.
Summa - Det belopp du ska betala när alla avgifter har lagts till.
Fakturadatum - När den ursprungliga fakturan skickades till dig
Förfallodatum - Dagen när den ursprungliga fakturan skulle ha betalats
Räntesats - Den ränteprocent som gäller
Skulden avser - Här ser du vad skulden gäller och vilken adress som är kopplad till skulden