Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Vanliga frågor & svar

Här är de vanligaste frågorna vi får om betalningar och brev. Börja med att läsa igenom dem och se om du hittar du det undrar över.

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss

Betalningar och Kravbrev

Om du har fått ett kravbrev från Intrum Invest är det viktigt att du betalar innan förfallodatum. Använd gärna vårt bifogade inbetalningskort. Vill du komma i kontakt med oss, klicka här.

Har du ett ombud?
Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt eller dina ärenden måste du och den personen fylla i en fullmakt där du skriftligen godkänner att den personen får ta del av dina uppgifter. Det gäller även om det är din fru, din man, dina barn, syskon etc. Här finns en mall, fullmakt skriv ut den, fyll i uppgifterna, skriv under och skicka orginalet till oss.

Postadress: Intrum Invest, Box 1094, 432 14 Varberg

Är du sen med din betalning, eller har du svårt att betala den här månaden? Då ska du kontakta oss så fort som möjligt. Ju tidigare du kontaktar oss, desto lättare är det för oss att komma fram till en lösning. 

Vill du veta mer om avbetalning? Läs här

Om du har svårt att betala hela skulden finns möjligheten att lägga upp en avbetalningsplan. Läs mer om hur du gör det, här.

Kontakta vår kundservice och uppge vilket datum du gjort betalningen, vilket belopp du betalade, till vilket konto och vilket OCR-nummer du använde så undersöker vi saken.

Har du betalat för mycket kan i vissa fall det överskjutande beloppet ha bokats av på någon av dina andra skulder. I annat fall betalar vi tillbaka beloppet som överstiger 180 kr. I samband med utbetalning tar vi en administration- och aviseringsavgift på 60 kr. Meddela oss vilket kontonummer du vill få pengarna insatta på. Kontakta vår Kundservice om du har några frågor kring dina betalningar.

Ja! Om vi har bokfört din betalning samma dag, eller senare, som vi har skickat dig vårt kravbrev (datum på brevet) , så måste du betala kostnaderna och du måste betala dem inom 8 dagar från utskriftsdatum på kravet.

Nej! Om din betalning är bokförd innan vi skickat vårt kravbrev (datum på brevet) behöver du inte betala kostnaderna.

Om du fullbetalat ditt ärende enligt vårt inkassokrav avslutas ärendet så snart vi bokfört din betalning i ärendet. Vi meddelar därefter vår uppdragsgivare. 

Det tar 1-3 bankdagar innan din betalning når mottagaren och inte förrän då anses den som gjord. Med andra ord bör du betala några dagar innan sista betalningsdag för att vara säker på att pengarna är på mottagarens kontot i tid. Det finns ett undantag och det är hyresfordringar, de anses betalda samma dag de når post- eller bankgirot. 

När en skuld hamnar på inkasso får den som skickar kravet ta ut en avgift på 180 kronor av den som är skyldig pengarna. Den kostnaden styrs av inkassolagen (IkL).

Det företag som du är skyldig pengar har valt att använda oss för att sköta kravhanteringen. Det finns en mängd lagar och regler kring hur man får inkassera pengar och många företag tycker att det är enklare att överlämna kravhanteringen till oss som har det som vår huvudsakliga uppgift.

Så länge din skuld inte är reglerad kommer vi kontinuerligt att påminna dig om ditt ärende. Det innebär att vi skickar brev även om du inte vill ha brev eller inte kan betala just nu.

Vi skickar alltid ditt brev till den adress vår kund/uppdragsgivare lämnat till oss. Det är den adressen som du har fått dina fakturor till och som du angett till vår kund när avtalet tecknades eller vid kontakt.

Om du får brev som inte är dina kan det vara så att personen som brevet är adresserad till är folkbokförd på samma adress.

Santander eller ICA Banken

Det är viktigt att du snarast kontaktar oss och förklarar vad du anser är felaktigt. Kontaktuppgifterna hittar du här

Någon av ovan har överlåtit obetalda ärenden till oss. Eftersom ditt ärende sedan tidigare handläggs av Kronofogdemyndigheten innebär detta ingen praktisk förändring för dig. Men när du betalar så gör du det till Intrum, eller Kronofogden.
Du behöver inte kontakta oss gällande detta brev.

Överlåtelsen påverkar inte din skuldsanering mer än att Intrum ersätter den tidigare fordringsägaren. Betalningar som eventuellt ska ske i ditt ärende enligt skuldsaneringsbeslutet ska framöver göras till oss. Om en avbetalningsplan är fastställd kommer vi avisera dig varje månad. Om du vill betala på annat sätt använder du bankgiro och OCR-nummer som du hittar i brevet som du fått.

Den betalningsuppgörelse du har med någon av ovan fordringsägare i ditt ärende gäller precis som tidigare med den skillnaden att betalningarna framöver ska ske till Intrum. Från och med nu kommer vi att avisera dig varje månad.
Om du vill betala på annat sätt använder du bankgiro och OCR-nummer som anges i brevet som du fått.

Santander har överlåtit obetalda ärenden till Intrum. Det innebär att du från och med nu ska betala din skuld till Intrum.

ICA Banken (med Lindorff som ombud) har överlåtit obetalda ärenden till Intrum. Det innebär att du från och med nu ska betala din skuld till Intrum.

Du betalar enklast med det inbetalningskort som du hittar i våra brev. Om du inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång ska du kontakta oss så snart som möjligt. Vi kan då tillsammans försöka hitta en lösning anpassad till dig och din ekonomi.