Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Dåliga ekonomiska förhållanden minskar livskvaliteten

En av fyra européer i åldern 18-24 är beredda att lämna sina hemländer för att hitta ett jobb utomlands. I södra Europa är andelen betydligt högre, enligt rapporten European Consumer Payment Report (2015).

Den pågående osäkra ekonomiska situationen i Europa har en del effekt på både unga och gamla. Den senaste rapporten från Intrum Justitia belyser ett antal trender, bland annat: att fler ungdomar än någonsin känner hopplöshet i att kunna påverka sin ekonomiska situation; att endast omkring hälften av alla européer har möjlighet att spara på månadsbasis, och att många människor inte vågar lämna sin partner på grund av situationen i familjens ekonomi.

För tredje året i rad genomförde kredithanteringsföretaget Intrum Justitia en undersökning m konsumenters betalningsvanor, European Consumer Payment Report, där årets resultat i stort sett bekräftar trenden under de senaste åren.

"Vi har en yngre generation som växer upp och som ser bara några få möjligheter för att ta kontroll över sin egen ekonomi, vare sig på kort eller på lång sikt”, säger Annika Billberg, Informationsdirektör på Intrum Justitia.

Undersökningen visade att nästan en fjärdedel av européerna i åldern 18-24 är beredda att lämna sina hemländer för att hitta ett jobb utomlands. I södra Europa, där arbetslösheten är högre, var ungdomarna som var villiga att göra en sådan förändring procentuellt också högre.

I Ungern, svarade cirka 60 procent av de tillfrågade att de var beredda att lämna sitt hemland för att söka ett bättre liv, medan nivån i Spanien var 29 procent och i Portugal 33 procent. Detta kan jämföras med bara åtta procent av unga danskar som har funderat på att flytta till ett annat land för att förbättra sin ekonomiska situation.

"Fördelen med detta är att undersökningen visar att de vill förändra sin situation", säger Billberg. Samtidigt, säger hon måste EU införa åtgärder för att få fler ungdomar i arbete. Det faktum att unga människor flyr sina hemländer kommer sannolikt att ha en negativ inverkan på dessa länders framtida ekonomiska försörjning.
Graf
Europas ungdomar förbereda sig för att lämna sitt hemland för en bättre ekonomisk framtid
Fråga: Jag funderar på att flytta till ett annat land på grund av den ekonomiska situationen i mitt eget land (svarande ålder 18-24 år)

Trots det faktum att många européer kämpar med svåra ekonomiska förhållanden, är moralen fortsatt hög när det kommer att betala sina räkningar. Omkring 85 procent av de tillfrågade uppgav att det var viktigt att betala sina räkningar i tid, trots detta hade 44 procent låtit bli att betala under de senaste sex månaderna. I Grekland, svarade omkring 78 procent av de tillfrågade att de hade haft räkningar som legat obetalda under de senaste sex månaderna.

I de nordiska länderna, är människorna - i synnerhet de unga - mer benägna att välja andra källor än familjen, vänner och bank när de ska låna pengar. Mindre nischade banker och SMS-lån är ett vanligare alternativ här än i resten av Europa.

"Det kan delvis handla om att vi inte vill gå till vår vanliga bank och erkänna att vi har hamnat i skuld", säger Billberg. "Men det kan också komma ner till det faktum att vi har en annan kultur här, där marknaden för SMS -lån och alternativa kreditkällor är mer utvecklad än i andra delar av Europa."

Den ekonomiska situationen i familjer kan också påverka relationer. En fråga som ställdes för första gången i år var om familjens ekonomiska situation skulle kunna vara en orsak till att den är ovillig eller oförmögen att avsluta deras förhållande.

graf
På EU-nivå svarade 15 procent ja. I Frankrike, var det hela 37 procent av de tillfrågade som svarade att de bor tillsammans av ekonomiska skäl, i Schweiz var siffran 30 procent och i Portugal 24 procent. I Sverige var motsvarande siffra sex procent.

"En familj som har sin budget i balans har också en bättre chans att bygga en relation baserad på kärlek snarare än av ekonomiska skäl", säger Billberg. "Jag tror att folk har en bättre chans att få jämlikhet och frihet i en relation om båda parter arbetar och bidrar till familjens ekonomi."