Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Dröjer med betalningen - medvetet

Det är uppseendeväckande många företag som inte får betalt på grund av administrativ ineffektivitet eller medveten försening av betalningen. Om detta åtgärdades skulle arbetslösheten kunna sänkas med 20 procent, säger Per-Henrik Persson, vd för Intrum Justitia Sverige AB.

Effektivare faktura- och kravhantering kan minska arbetslösheten med 20 procent

Varje år skriver svenska företag av cirka en procent av omsättningen på grund av obetalda fakturor.

85 000 företag skulle kunna nyanställa om de fick betalt snabbare.
– Det är uppseendeväckande många företag som inte får betalt på grund av administrativ ineffektivitet eller medveten försening av betalningen. Om detta åtgärdades skulle arbetslösheten kunna sänkas med 20 procent, säger Per-Henrik Persson, vd för Intrum Justitia Sverige AB.

Enligt European Payment Report som utförs av Intrum Justitia varje år skulle Sveriges och Europas ekonomi gynnas stort av en effektivare administration hos företagen.

13 procent av de svenska företagen, alltså motsvarande 85 000 företag, skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare. 14 procent av företagen uppger dessutom att det finns ett samband mellan sena betalningar och att personal måste sägas upp.

Dröjer med betalningen
Av undersökningen framkommer det också att många företag avsiktligt förlänger betalningstiden på sina fakturor, något som kan slå hårt mot leverantörerna.
– När man har levererat en vara eller tjänst är det rimligt att man får betalt för den. Därför är det inte bra när betalningstiden blir för lång.
Inkomstbortfallet för företagen går att översätta direkt i påverkan på arbetslösheten i både Sverige och Europa.

Sveriges arbetslöshet kan minska med 20 procent
I Sverige är cirka 430 000 personer arbetslösa. Om 85 000 företag skulle kunna anställa en person, skulle det innebära att arbetslösheten minskade med 20 procent. I Europa skrivs över 3 procent av omsättningen av årligen och över 30 procent av företagen säger sig kunna anställa om de fick betalt snabbare. Detta skulle innebära att 8 miljoner företag skulle kunna nyanställa och därmed skulle Europas arbetslöshet minska med drygt 30 procent.
– Det kanske inte är rimligt att effekten skulle ske så snabbt, men om man halverade summan så skulle 150 miljarder euro frigöras för företag att investera i tillväxt. Det är så brutalt stora summor så det är svårt att förstå det.

Behöver bli effektivare
Lösningen på problemet stavas effektivitet. Företagen måste själva bli bättre på att hantera sina fakturor, men också att kommunicera med sina kunder om sina fakturor.
– Många företag är oroliga för att stöta sig med sina kunder genom att skicka påminnelser. Här är det viktigt att ha en bra kravprocess. Långa och trogna kunder som inte brukar slarva med fakturorna kanske ska behandlas annorlunda än kunder som alltid slarvar med fakturorna. Vi på Intrum jobbar med ett väl utvecklat flexibelt system som går att anpassa efter kundens behov. På det sättet blir både administrationen effektivare och kundnöjdheten högre.

Läs mer om vårt nya enkla inkassopaket här