Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Hur svenskarna själva ser på sin ekonomi

Hur villiga är svenskarna att betala sina räkningar och spara för framtiden? European Consumer Payment Report ger dig all intressant fakta om hur svenskarna hanterar sina pengar.

Senaste European Consumer Payment Report visar att svenskarna har en ljusare bild av sin ekonomiska framtid än många av de andra européer som deltog i undersökningen. Hälften svarade att deras ekonomiska situation var mycket bra eller ganska bra. Fyra av tio uppskattade att deras ekonomiska situation kommer att förbättras.

De flesta (89 %) som deltog i undersökningen anser att det är viktigt att betala räkningar i tid. Genomsnittet i Europa är 85 procent. Trots det svarade nästan hälften av européerna att de inte kunnat betala alla sina fakturor någon gång de senaste tolv månaderna. Orsaken var att de inte hade tillräckligt med pengar. Motsvarande siffra för svenskar var 26 procent.

Hälften av européerna har någon typ av månadssparande. 62 procent av svenskarna svarade att de sparar regelbundet. Varannan svarade också att de skulle kunna klara av oförutsedda utgifter på 13 000 kronor utan att behöva låna pengar. I genomsnitt sparar vi i Sverige 2 000 kronor per månad.
När svenskarna tar lån för att finansiera sina skulder, vänder de hellre sig till andra kreditgivare än sin vanliga bank. I Tyskland, svarade enbart fyra procent av de tillfrågade att de skulle betala en skuld med hjälp av ett SMS lån och i Grekland var siffran en procent. Bara två procent av grekerna skulle vända sig till en annan bank än deras vanliga bank.

Medan 37 procent av fransmännen sa att de inte kunde avsluta sitt förhållande på grund av familjens ekonomiska situation, är motsvarande siffra i Sverige endast åtta procent.


Källa: Siffrorna är hämtade ur den senaste European Consumer Payment Report 2015.