Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Nya lagen om skuldsanering

Regeringens initiativ till att fler erbjuds och får skuldsanering är ett mycket positivt steg i att skapa en sund kreditgivning.

Regeringens initiativ till att fler erbjuds och får skuldsanering är ett mycket positivt steg i att skapa en sund kreditgivning. Krediter är nödvändiga som smörjmedel i en fungerande samhällsekonomi och, som Per Bolund påpekar, även en viktig del i konsumenternas privatekonomi.

Regeringens fyra förslag visar tillsammans och var för sig på viktiga och nödvändiga förändringar. Regeringen vill att fler ska erbjudas skuldsanering. Detta gynnar både den enskilde som får en större kontroll av sin skuldsituation och möjligheter att hantera den, och borgenären som har större utsikt att få hela eller delar av skulden återbetald.

Att ytterligare effektivisera den kommunala budget- och skuldrådgivningen kommer på sikt att öka kunskapen om hur skulder uppstår och bidra till sunda krediter för konsumenter.

Skärpta marknadsförings- och kreditregler kommer leda till en sanering av kreditbranschen vilket på sikt kommer leda till ökad kunskap och en ökning av sund kreditgivning. Ränte- och kostnadstak, som regeringen föreslår, medför att den konsument som väljer att göra inköp på kredit kommer att betala rimliga avgifter för möjligheten att genomföra ett köp.

Sedan ett flertal år samarbetar Intrum Justitia med flera gymnasieskor i utbildningen av eleverna i privat- och hushållsekonomi. Vi har kunnat se direkta resultat av samarbetet och mött mycket stor uppskattning från eleverna, som på det sättet förbereds än mer för vuxenlivet och ansvar för en egen ekonomi. Vi kommer att öka samarbetet med skolor i hela landet under 2016.

Intrum Justitia stödjer regeringens initiativ och vill aktivt medverka i att förverkliga de mål och ambitioner som presenteras. Sunda krediter, och fungerande betalningsprocesser, vet vi skapar tillväxt. Om alla fordringar i Sverige betalades i tid så skulle det skapa ytterligare uppskattningsvis 85 000 jobb, enligt European Payment Report som vi publicerade tidigare i år.

Per-Henrik Persson
Intrum Justitia Sverige AB