Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Pengar före kärleken

Att pengar och ekonomi spelar en stor roll i en relation är ingen nyhet för de flesta par, men att det kan vara skälet till att så många håller ihop även om kärleken har tagit slut, är kanske lite mer oväntat.

I vår senaste undersökning European Consumer Report 2015, var det hela 15 procent som angav att de stannar i ett förhållande av ekonomiska skäl. Det skilde sig inte mellan könen, utan män och kvinnor svarade lika på frågan, 16 procent av männen kontra 15 procent av kvinnorna.
Olikheterna ligger mer i vilket land man bor, exempelvis svarade endast 6 procent av svenskarna att ekonomin påverkar beslutet att gå skilda vägar och i den andra änden av Europa svarade hela 37 procent av de franska paren att ekonomin är ett starkt skäl för att stanna kvar i ett förhållande.
Att pengar är ett skäl till att par håller ihop kanske trots allt inte är så förvånande. Ett singel-/ensamhushåll är dyrare i jämförelse med när man kan dela på utgifterna. Vad som är förvånande är att skillnaden mellan män och kvinnor inte är större, särskilt i vissa länder där antalet kvinnor ute på arbetsmarknaden är låg, som Grekland och Italien, säger Anita Nyberg, Professor Emeritus vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier vid Stockholms universitet.


- Tidigare studier visar att män i allmänhet klarar sig bättre ekonomiskt efter en separation, då de oftast arbetar heltid och har högre lön.
Generellt kan man säga att, oavsett om man är man eller kvinna, är det till stor hjälp att inte vara ekonomiskt beroende av någon annan, att ha en egen inkomst och kvinnor, som ofta arbetar deltid, tenderar också att öka sin arbetstid när skilsmässan ligger i horisonten, säger Anita Nyberg.
Ekonomin är inte bara ett skäl till att hålla ihop, den kan också påverka åt andra hållet.
- Skilsmässor är vanligare bland familjer med lägre inkomster och skilsmässor tenderar generellt också att öka under svårare ekonomiska tider, säger Anita Nyberg.