Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Så mycket kan du tjäna på att korta kredittiden

Ju längre du väntar, desto större är risken att du inte får betalt för din faktura. Därför är det viktigt att du som företagare har en struktur för din fakturahantering.

I Sverige tappar företagen cirka 1 procent av sin omsättning varje år på grund av obetalda fakturor. Många företag förlorar också intäkter på att de inte får betalt i tid.
För ett företag med 10 miljoner kronor i omsättning kan det handla om hundra tusentals kronor bara på att kapa betalningstiden åtta dagar.

Räkneexempel – så mycket kan du spara
Ett företag som omsätter cirka 10 miljoner kronor årligen har en omsättning per dag på 27 000 kronor. Om du idag får betalt på till exempel 43 dagar i snitt och lyckas korta ner betalningstiden till 35 dagar, frigör du motsvarade 8 dagars omsättning, det vill säga 216 000 kronor på ett år.

Dyrt att vara bank åt kunderna
Det kostar mer än man tror att agera bank åt sina kunder. För varje dag som går utöver den avtalade kredittiden binder du upp pengar som skulle göra bättre nytta i din verksamhet.

Satt i system att dröja med betalningen
I Intrum Justitias undersökning EPR (European Payment Report) framgår att vissa företag verkar ha satt i system att dröja med betalningarna till efter förfallodag.
69 procent av de svenska företag som deltar i EPR uppger att man uppfattar det som att deras kunder använder sena betalningar som en del av en avsiktlig strategi, vilket är högre än det europeiska genomsnittet (60 procent). Knappt sju av tio (69 procent) av de svenska företagen i EPR anger ”administrativ ineffektivitet” som orsak till sena betalningar, vilket är betydligt högre än europeiska genomsnittet på 45 procent.

Viktigt med struktur
För att bli effektivare på att ta betalt av dina kunder är det viktigt att ha en tydlig struktur. Antingen måste du skapa en bra faktureringsprocess själv, eller så kan du outsourca vissa delar eller hela kedjan.
– Företagens vinst blir att de kan lägga fokus på sin kärnverksamhet. Vi är specialister och stordriftsfördelarna gör att det blir mycket mer kostnadseffektivt, säger Per-Henrik Persson, vd för Intrum Justitia Sverige AB.Fem råd som ger ditt företag bättre kreditflöde och minimerade kreditförluster:

  1. Först av allt bestäm rutiner för fakturering, betalningsvillkor och ränta. Kommunicera vad som gäller till din kund.
  2. Fastställ vem du gör affärer med. Kan kunden betala? Ta en kreditupplysning på din kund.
  3. Utforma fakturan så den underlättar betalning: - korrekt namn på kunden – namn på beställaren – klart angivet belopp – klart angiven förfallodag – korrekt beskrivning av vara eller tjänst.
  4. Fakturera direkt efter leverans. Ligg inte ute med pengar i onödan.
  5. Bestäm rutiner för hantering av för sent betalda fakturor. Agera konsekvent och tydligt. Påminn direkt vid sen betalning. Debitera dröjsmålsränta. Vid obetald påminnelse – gå vidare med inkasso.