Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Sena betalningar hindrar tillväxt

För små och medelstora företag i synnerhet, innebär sena betalningar att de drastiskt skulle behöva öka sitt rörelsekapital eller ha omfattande kreditgränser för att hantera situationen

Den ekonomiska aktiviteten i EU visar tecken på långsam ökning vilket stimulerar företag att fundera på expansion och eventuella nyanställningar. Men samtidigt som globala marknader har massor av kapital och räntorna är rekordlåga, i vissa fall negativa räntenivåer, kan små och medelstora företag (SME) som söker kapital ställas inför en helt annan verklighet. 

-Marknadsvillkor och efterfrågan är avgörande för små och medelstora företags villighet att expandera och anställa fler, och den positiva ekonomiska trenden vi ser i Europa är välkommen, även om den är ömtålig. Samtidigt råder stor osäkerhet vilket gör att många företag tvekar, säger Cecilia Hermansson, biträdande professor på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och tidigare chefsekonom på Swedbank.

Ett flertal konfliktområden runt om i världen, sjunkande och fluktuerande oljepriser, migranter som strömmar in i Europa och ett osäkert politiskt landskap med händelser som folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni om huruvida landet ska stanna kvar i EU, medverkar alla till att göra utsikterna, även för den närmaste framtiden, svåra att bedöma.

-Kostnaden för att låna är inget problem, räntorna är låga, men det kan vara svårt för vissa små och medelstora företag att få lån eftersom bankerna inte är så villiga att låna ut till små och medelstora företag i den grad som vore önskvärd. Många europeiska banker lider fortfarande efter finanskrisen vilket begränsar deras utlåning. Jag tror dessutom att bankerna ibland tycker att det är svårt att förstå nya typer av företag och deras behov, t.ex. att de behöver investera i ny teknik för att hänga med i konkurrensen eller investera i tillgångar som inte är lika konkreta, såsom varumärken, idéer eller mänskliga resurser, säger Cecilia Hermansson.

Ytterligare en faktor som har betydelse för europeiska små och medelstora företags finansiering är sena eller uteblivna betalningar som av många ses som ett hinder för expansion. I Intrum Justitias europeiska betalningsrapport för 2015 säger nästan en tredjedel av företagen som deltog i undersökningen att snabbare betalningar skulle göra att de kan anställa mer personal. Ett av fyra företag sade dessutom att sena betalningar är en bidragande orsak till att de måste säga upp personal.

-Responsen från undersökningen är tydlig – sena betalningar hindrar tillväxt eftersom företag förlorar kontrollen över sitt kassaflöde, säger Annika Billberg, chef för försäljning, marknadsföring och kommunikation på Intrum Justitia.

För små och medelstora företag i synnerhet, innebär sena betalningar att de drastiskt skulle behöva öka sitt rörelsekapital eller ha omfattande kreditgränser för att hantera situationen, något som inte är ett alternativ för alla.

-För ett litet konsultföretag med kanske 20 anställda, kan en större kund som ställer in betalningar i några månader skapa kaos i deras finanser, säger Annika Billberg.