Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Snabb ökning av företag som känner sig pressade att acceptera långa betalningstider

Många vill se nya åtgärder för att ändra betalningskulturen mellan företag

Många vill se nya åtgärder för att ändra betalningskulturen mellan företag

 • Svenska företag och offentlig sektor pressar på för att förbättra den egna likviditeten – samtidigt höjs rösterna för ytterligare reglering eller lagstiftning mot långa avtalade betalningstider och sena betalningar.
   
 • Två av tre (65 procent) svenska företag säger att de blivit tillfrågade att acceptera längre betalningstider än vad de är bekväma med. Det är en kraftig ökning från tidigare år (2016: 47 procent, 2015: 50 procent), och det är en utveckling som syns i hela Europa.
   
 • Det är inte bara näringslivet som pressar på. Ett av åtta företag (12 procent) uppger att kunder inom offentlig sektor bett om längre betalningstider än vad som är bekvämt.
   
 • Dessutom betalar offentlig sektor sina fakturor långsammast, med en genomsnittlig betalningstid på 33 dagar, vilket är tre dagar senare än vad svensk lag tillåter och EUs regelverk uppmanar till, och en ökning med två dagar sedan förra året.

Sifforna kommer från kredithanteringsföretaget Intrum Justitias årliga företagarrapport European Payment Report 2017, där 10 468 europeiska företag beskrivit vilken effekt sena betalningar har på verksamheten. Från Sverige deltog 932 företag.

Långa betalningstider slår mot företagen, begränsar deras tillväxt och möjligheter att anställa. Vart tionde företag uppger att man skulle kunna anställa fler om man fick betalt snabbare.

 • Offentlig verksamhet borde föregå med gott exempel och bidra till ett finansiellt klimat med förutsägbara och snabba betalningar. Enligt vår rapport skulle var tionde företagare i Sverige kunna anställa om man fick betalt snabbare – och det motsvarar 67 000 jobb. När man själv får betalt sent tvingas man också betala sina egna leverantörer för sent, vilket leder till en ond cirkel som måste brytas både för den enskilda företagarens skull och för samhällets, säger Mikael Ericson, VD och koncernchef på Intrum Justitia.
   

Alltfler förespråkar åtgärder för att bryta den onda cirkeln. Mer än hälften av de svenska företagen (56 procent) menar att något måste göras endera via lagstiftning eller ett frivilligt regelverk, för att komma till rätta med problemen med långa betalningstider. Nästan sju av tio (69 procent) uppger att det är ett medvetet agerande som ligger bakom sena betalningar och i stort sett lika många (67 procent) att det är brist på fungerande administrativa rutiner som sinkar betalningarna.
 

 • Vid sidan av ett regelverk, obligatoriskt eller frivilligt, behövs en kulturförändring där man inte tvingar andra företag att agera bank genom att kräva långa betalningstider utan tar ett tar ett ansvar för en finansiell hållbarhet i alla led, säger Mikael Ericson, VD och koncernchef på Intrum Justitia. 

                                 

Om Intrum Justitia European Payment Report

European Payment Report 2017 baseras på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder januari- mars 2017. I rapporten samlas data från sammanlagt 10 468 företag som beskriver effekterna av stabila betalningar och vilken påverkan dessa har på företagens tillväxt och en hållbar ekonomi. 

 

För mer information:
Annika Billberg, Director of Group Marketing & Communications

Tel: + 46 8 546 102 03

Mobil: + 46 702 67 97 91                                                             
E-post: a.billberg@intrum.com