Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

SENA BETALNINGAR UR EN FÖRETAGARES PERSPEKTIV

Svenska designbyrån Kurppa Hosk är ett av många mindre företag som kämpar med sena kundbetalningar. Vid Intrum Justitias seminarium under Almedalsveckan delade vd Måns Jacobson Hosk sin personliga erfarenhet av problemet.

”Bilden i Intrum Justitias rapport är väldigt sann. De 30 dagar som anges i de flesta avtal kan jag bara drömma om, då 40 till 50 dagar är vanligt i vår verksamhet. Det värsta vi har upplevt är 120 till 150 dagar, och det gör det svårt att sova om natten. Man oroar sig för att inte kunna betala sin personal. För några år sedan befann vi oss till exempel i en likviditetssituation som på grund av försenade betalningar hotade hela företaget, men med hjälp av Intrum lyckades vi lösa det”, berättade Jacobson Hosk.

Kurppa Hosk

Tidigare under seminariet målade Intrum Justitias vd Mikael Ericsson upp scenariet genom att belysa vissa delar i Euroepan Payment Report 2016, till exempel det faktum att 41 % av små och medelstora företag (SMF) säger att sena betalningar begränsar deras tillväxt.

”Större företag använder sin styrka för att förlänga betalningstider och använder små och medelstora företag som en finansieringskälla. Det är viktigt att de respekterar överenskomna betalningstider, till gagn för alla”, förklarade Ericsson.

Kurppa Hosk grundades 2009 och sysselsätter idag 22 personer, med en omsättning på cirka 20 miljoner kronor. Företaget arbetar med design- och varumärkesuppdrag åt många svenska och internationella företag. Även vd Jacobson Hosk instämde med rapportens slutsats att sena betalningar hämmar tillväxten.

”När du får betalt för sent eller om du vet att det finns en stor risk för sena betalningar blir du mer defensiv i dina investeringar, du vågar inte så mycket. För oss finns det redan en inneboende osäkerhet i orderboken. Vi kanske bara har beställningar för några månader framöver och vi är beroende av stabila kassaflöden”, berättade Jacobson Hosk.

Almedalsveckan är det största politiska eventet i Sverige. Politiska partier, regeringen, riksdagsledamöter, myndigheter, organisationer och företag möts i informella miljöer såsom seminarier och möten för att diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor. Alla evenemang är också öppna för allmänheten. Evenemanget hålls i den medeltida staden Visby på Gotland.

År 2013 infördes EU:s direktiv om bekämpande av sena betalningar i syfte att förkorta betalningstider och stärka betalningsmoralen i Europeiska unionen. Vi har dock endast sett små framsteg, och nu efterfrågas ofta en obligatorisk, icke förhandlingsbar maximal betalningstid. Men de flesta av de berörda parterna ser inte detta som en önskvärd väg framåt – däribland entreprenör Måns Jacobson Hosk.

”Jag skulle inte se det som en lösning. Vi behöver en viss flexibilitet och en längre betalningsperiod bör vara vårt val. Vi har till exempel en mindre kund som just nu går igenom en omvälvande period. Vi har ett intressant samarbete med dem och vi förlänger gärna betalningstiden i syfte att hjälpa dem”, förklarade han.

Även om små och medelstora företag vanligtvis är väl medvetna om att vissa kunder är sena betalare, använder relativt få verktyg som factoring eller kreditförsäkring – såväl i Sverige som i övriga Europa. Anledningen är ofta de känsliga kundrelationerna.

”Alltför ofta avstår man från att vidta åtgärder eller att vara ihärdig på grund av rädsla för att skada den viktiga relationen, och saker som factoring är fortfarande förknippade med företag i svårigheter. Om du använder dessa verktyg kan du också oroa dig över att andra tror att ditt företag har problem”, säger Jacobson Hosk.