Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Kvalitet & Miljö

Vi har valt att certifiera oss för att det på ett effektivt sätt stödjer vårt arbete att nå våra mål och för att skapa förståelse för hur vi samspelar ned omgivningen och genom olika åtgärder minska vår miljöpåverkan. Vi ser det också som en styrka i pågående och framtida affärsrelationer.

Vårt Kvalitets - och miljöarbete

Intrum Justitia Sverige AB är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001. ISO-certifieringen innebär att vi kontrolleras av en opartisk ackrediterad revisor (DNV).

Vi har valt att certifiera oss för att det på ett effektivt sätt stödjer vårt arbete att nå våra mål och för att skapa förståelse för hur vi samspelar ned omgivningen och genom olika åtgärder minska vår miljöpåverkan. Vi ser det också som en styrka i pågående och framtida affärsrelationer.

Vårt verksamhetssystem ska vara enkelt och hela tiden strävar vi efter att förbättra det. En förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete är engagerade och kunniga medarbetare. Genom förståelse för helheten, hur systemen fungerar och hur olika processer hänger ihop (inkl kundens affärsprocesser) blir förbättringsarbetet en naturlig del av vardagen.

Om du vill fråga om vårt kvalitets- och miljöarbete, kontakta 
Anna-Lena Öhman på anna-lena.ohman@intrum.com