Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Lyckad proaktiv satsning Key Asset mot konsumenter

Utgångspunkten i projektet, Key Asset för konsumenter, har varit att nå ut till fler slutkunder, öka medvetenheten om de olika stegen i kravprocessen och få fler att betala tidigare.

Sedan vi påbörjade vår utringande verksamhet har vi ökat antalet betalningar och minskat antalet frånkopplingar. Av de vi lyckats nå i det här sena skedet av processen har ca 80 % lovat att betala och inte minst viktigt, 100 %  av dem har varit positivt inställda till samtalet och uppskattat initiativet, även i de fall man inte har kunnat betala utan ställts inför faktum att anläggningen kommer frånkopplas. 

Med andra ord, vi kan med stolthet säga, vårt projekt har gått jättebra!

Framgångsfaktor
En av framgångsfaktorerna har varit teamets kunskap om hela kravkedjan, från vad som händer efter en påminnelse, till vad som sker efter det att Kronofogden fått ärendet i sin hand. Den kunskapen tillsammans med erfarenheten av att varje dag ha kontakt med människor i olika livssituationer, har utvecklat en lyhördhet som behövs när man ska nå fram med information som inte alltid är välkommen.

Genom att ringa ut har teamet kommit i kontakt med personer och företag som själva inte har gjort ett aktivt val att kommunicera med oss. Det har gett oss möjligheten att berätta om vad som sker i just deras ärenden och väldigt många har varit både tacksamma och positiva till den information och kanske tagit andra beslut än de hade gjort utan vår vägledning. Det finns givetvis fortfarande kunder som inte kan, eller vill betala och som går vidare i hela kravprocessen, men de är i alla fall färre.

Nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet och vi är både glada och stolta över den markanta resultatförändringen som vi ser samt den positiva feedback vi hittills fått.