Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Borås Elnät om hur de ökade lösningsgraden

Ansvarig för kredit- och kravhanteringen är Jeanette Jonsson, Kundtjänstchef, och Tommy Andersson, Kravansvarig, som under 2016 och början av 2017 har uppnått kraftigt förbättrade resultat. Intrum vill självklart både gratulera och ställa några frågor om vad som bidragit till detta fina resultat.

Först och främst, ett stort grattis till ert fina resultat där ni under 2016 och 2017 har tagit ett stort kliv uppåt i lösningsgrad och ligger nu en bra bit över branschsnittet. Vad tror ni har bidragit till detta? Svar: Vi har stort fokus på kravhantering, ett tätt samarbete med Intrum och noggrann uppföljning.

Under 2015 har ni gjort en del förändringar i samarbetet med Intrum och bl a infört mer kundanpassade åtgärder för konsumenter. Hur tycker ni att det har fallit ut och vad var det som föranledde denna förändring? Svar: Det har gett ett mycket bra utfall. Vi har stort kundfokus och vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med oss – vi fokuserar mycket på detta och det känns naturligt för oss att kundfokus även fortsätter i inkassoprocessen.

Sedan 2015 har ni ökat ert fokus ännu mer beträffande era företagskunder, vilket har lett till låg andel konkurser och snabbare betalningar. Kan ni berätta lite hur ni jobbar själva och tillsammans med Intrum med företagskunderna? Svar: Vi har daglig kontroll av konkurser och agerar snabbt vid konkurs. Även här är det uppföljning som gäller. Vi har även särskilt fokus på våra större företagskunder, som på inkasso hanteras som Key Asset ärenden, vilket har gett mycket bra resultat. 

Ni har ett utmärkt fokus på kravhantering, vilket förstås är en bidragande orsak till bra resultat. Kan ni berätta lite hur ni jobbar med dessa ärenden och vad ni prioriterar mest? Svar: Vi har jobbat mycket med att få iväg filer till Intrum så snabbt som det går, veckovis men ibland även dagligen. Vi tar hänsyn till stora förfallodagar och höga belopp, både på en hel lista till Intrum eller enskild kund.

Borås Elnät AB är ett kommunägt företag, som tillhandahåller el- och kommunikationsnät i Borås Stad, där större delen av nätet är nedgrävt för att säkerställa leveransen. Bolaget har rötter sedan 1894 och har idag c:a 42 000 abonnenter.