Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

GDPR - vad händer den 25 maj?

Ingen har väl missat att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börja gälla från och med den 25 maj, men vad är det som händer och vad är vårt ansvar och ert ansvar i vårt samarbete? Det ska vi reda ut här.

Stort ansvar att göra rätt - höga sanktionsavgifter
För att vara säkra på att förordningen tas på allvar har EU-kommissionen beslutat om en riktigt hög sanktionsavgift, närmare bestämt riskerar slarv att kosta upp till 20 miljoner EUR eller 4% av global omsättning på koncernnivå. Med det uttalalt, är det nog inte så långsökt att tro att organisationer och företag, som vi, tar vårt personuppgiftsansvar på största allvar. 

Vad är då vår roll och er roll i vårt samarbete?

Svaret är att vi, Intrum, i vår inkasso- och delgivningsverksamhet är personuppgiftsansvariga. För er del betyder det att Intrum:

  • måste, och tar, fullt ansvar för att följa GDPR-reglerna.
  • måste stå till svars om vi inte följer reglerna

Med andra ord, du kan lämna över ansvaret att hantera en kund, som vill utnyttja rätten att bli glömd, och som är föremål för inkasso och, eller blivit delgiven, till oss:

  • Vänder sig hen till oss, hanterar vi frågan internt.
  • Kontaktar hen er, hänvisar ni personen till oss.

Så här har vi säkrat upp vår organisation
För att få allt på plats innan den 25 maj har sett över vår interna organisation och bemanning. I nuläget inkluderar det två heltidsresurser och ett antal deltidsresurser som uteslutande arbetar med dataskyddsfrågor, och det är bara i vår svenska verksamhet.

Med andra ord, vi känner oss väl förberedda och om du har några frågor om vårt GDPR-arbete kan du kontakta er kontaktperson hos oss, eller vår GDPR-projektledare Håkan Ehrnberg, hakan.ehrnberg@intrum.se.