Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Kundundersökning - vad hände sen?

I höstas genomförde vi en kundundersökning och fick väldigt många svar. En del ris och en del ros.

Syftet med att fråga våra kunder om hur de upplever oss och våra tjänster är ju givetvis att vi vill bli bättre och med hjälp av svaren är vi nu i nästa fas, det vill säga uppföljning.

Hur följer vi upp
Fel och brister har satt upp på en åtgärdslista och planterats ut i olika delar av organisationen.  Ros har lyfts fram till berörda avdelningar och personer. Och nu håller vi på med vad vi kallar ”djupintervjuer”. Vilket en del av er säkert har märkt. Vi har helt enkelt valt ut ett antal av er som svarat, ringt upp och ställt lite fler frågor om vårt samarbete. Så intressant och så givande. Tack till dig och dig och dig, som har ställt upp.

Om du som läser det här inte har fått frågan, men vill vara med och bidra till vår ambition att bli bättre, kontakta gärna Kerstin.Neuman@intrum.com och berätta det så återkommer vi och bokar in ett max 30 minuter lång intervju via telefon.