Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

European Consumer Payment report

En ny europeisk rapport (European Consumer Payment Report – ECPR 2017) visar att flera samverkande faktorer bidrar till det moderna konsumtionssamhället.

Tre avgörande faktorer till dagens konsumtionsvanor framträder tydligt:

- föräldrar känner sig pressade att spendera mer pengar på saker till sina barn än de har råd med.

- sociala medier gör att hushållen känner sig pressade att spendera i takt med omvärldens konsumtion.

- acceptansen för kreditköp ökar stadigt.

Tillsammans utgör dessa faktorer en utgångspunkt för att beskriva vad som driver dagens konsumtionssamhälle.


Läs hela press releasen här

Föräldrar pressade att överspendera

Ungefär en tredjedel (33 %) av föräldrar rapporterar att de känt ett socialt tryck att köpa en produkt eller tjänst till sitt barn som de inte hade råd med. Många av dessa (28 procent av alla tillfrågade föräldrar) kände inte bara av detta tryck, utan köpte också en produkt eller tjänst till sitt barn som de egentligen inte hade råd med.

Unga föräldrar är mer benägna att känna av den här typen av socialt tryck, där fyra av tio (41 %) av föräldrar i åldrarna 18-34 uppger att de har känt ett socialt tryck att köpa något till sina barn som de anser sig inte ha råd med.

Föräldrar i de europeiska länderna skiljer sig åt något, men generellt så är det mobiltelefoner och märkeskläder som föräldrar känner ett socialt tryck att köpa till sina barn.

Många föräldrar känner alltså press att köpa saker till sina barn som de egentligen inte har råd med. Än värre är att fler än en fjärdedel (28 %) faktiskt handlat saker till följd av social press och att nästan lika många (25 %) uppger att de lånat pengar eller överskridit sin kredit av samma orsak.

Ladda ner rapporten för mer statistik

För att ladda ner den svenska rapporten  Klicka här

Vill du ha en rapport som visar resultatet för hela Europa? Klicka här

Om European Consumer Payment Report 2017

Sammanlagt har 24 401 personer i åldrarna 18-65 i 24 europeiska länder svarat på frågor om hushållets ekonomi. I Sverige deltog 1 021 personer. Undersökningen genomfördes i september 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Sofia Buhlin, PR and Media Relations Director

Tel: 0708-98 24 29
E-post: sofia.buhlin@intrum.com