Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

European Payment report 2016

Europas största undersökning om sena och uteblivna betalningar. I rapporten samlas data från tusentals företag i Europa i syfte att få insikter om betalningsbeteenden och det finansiella klimatet bland europeiska företag.

Storföretagens avsiktligt sena betalningar bromsar jobbtillväxt

Sena betalningar, liksom långa betalningsvillkor, skapar problem för svenska företag. Konsekvenserna är minskade jobb- och tillväxtmöjligheter.Tre av tio företag, uppger att sena betalningar förhindrar deras tillväxt, enligt undersökningen som presenteras i Intrum Justitias European

EPR 2016

Payment Report. I enkäten har 9 440 europeiska företag, varav 532 svenska företag, svarat på frågor om betalningstider och ekonomi.

Långa betalningsvillkor samt sena eller till och med uteblivna betalningar skadar företag i alla storlekar men SME är mindre skyddade. Hela 43 procent av alla små och medelstora svenska företag uppger att de varken använder bankgarantier, kreditförsäkringar, checkkrediter, förskottsbetalning, skuldindrivning eller vidareförsäljning av fakturor som skydd mot sena eller uteblivna betalningar. Bland storföretag är det bara 17 procent som är oskyddade. Skillnaden säger ytterligare något om hur sårbara små och medelstora företag är.

I rapporten kan du läsa mer om

  • Små och medelstora företag (SME) pressas av stora företags prioriteringar av sitt eget kassaflöde.
  • Tre av tio svenska SME säger att sena betalningar förhindrar deras tillväxt.
  • En av fyra säger att sena betalningar till och med hotar företagets överlevnad.
  • Var tionde svenskt företag säger att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare och en stor majoritet tror att sena betalningar ofta är avsiktliga.


Beställ den senaste EPR-rapporten (släpptes 2016-05-31)

Fyll i formuläret

Beställ EPR 2016


Stora företag behöver bli bättre på att ta ansvar för den företagsekonomiska miljö som de själva är långsiktigt beroende av. Det är ett marknadsmisslyckande som kostar många jobb att stora företag avsiktligt tvingar mindre företag att finansiera deras kassaflöde säger Mikael Ericson, VD på Intrum Justitia.