Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

European Payment report 2017

Europas största undersökning om sena och uteblivna betalningar. I rapporten samlas data från tusentals företag i Europa i syfte att få insikter om betalningsbeteenden och det finansiella klimatet bland europeiska företag.

Snabb ökning av företag som känner sig pressade att acceptera långa betalningstider 

Många vill se nya åtgärder för att ändra betalningskulturen mellan företag.

  • Svenska företag och offentlig sektor pressar på för att förbättra den egna likviditeten – samtidigt höjs rösterna för ytterligare reglering eller lagstiftning mot långa avtalade betalningstider och sena betalningar.
     
  • Två av tre (65 procent) svenska företag säger att de blivit tillfrågade att acceptera längre betalningstider än vad de är bekväma med. Det är en kraftig ökning från tidigare år (2016: 47 procent, 2015: 50 procent), och det är en utveckling som syns i hela Europa.
     
  • Det är inte bara näringslivet som pressar på. Ett av åtta företag (12 procent) uppger att kunder inom offentlig sektor bett om längre betalningstider än vad som är bekvämt.
     
  • Dessutom betalar offentlig sektor sina fakturor långsammast, med en genomsnittlig betalningstid på 33 dagar, vilket är tre dagar senare än vad svensk lag tillåter och EUs regelverk uppmanar till, och en ökning med två dagar sedan förra året.

Att inte få betalt i tid är ett växande problem, visar Intrums undersökning European Payment Report 2017 som genomförts i 29 europeiska länder

10 000 företag har deltagit i studien. Trots att svenska företag ligger relativt bra till jämfört med många länder i Europa, visar Intrums undersökning ändå bekymrande resultat. Exempelvis uppger 69 procent av de svenska företagen att kunderna avsiktligt dröjer med betalningen. Nästan lika många har blivit ombedda att godta längre betalningsvillkor – trots att majoriteten inte känner sig bekväma med det. Var tionde svensk företagare säger sig också kunna anställa en person om bolaget får in sina betalningar i tid – vilket motsvarar 67 000 nya jobb.

Det finns alltså en tydlig koppling mellan ett stadigt kassaflöde och tillväxten hos företag. Något som blir särskilt märkbart i små och medelstora företag, där många av de nya jobben skapas. Detta är en av anledningarna till att fler småföretag börjat sälja sina fakturor.

Den onda cirkeln av långa betalningstider vill regeringen att näringslivet ska lösa genom ett frivilligt regelverk. Samtidigt är man inte främmande att ta till lagstiftning om ingenting händer. Det bästa för alla parter vore en kulturförändring, så att alla intressenter tar ett större ansvar för den finansiella hållbarheten i alla led.

Är du CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Hur ser ditt företags ekonomiska förväntningar ut 2018? Var med och svara på vår undersökning och få den färdiga rapporten skickad till dig och en inbjudan till ett utvalt event.

Delta i årets undersökning 

Stora företag behöver bli bättre på att ta ansvar för den företagsekonomiska miljö som de själva är långsiktigt beroende av. Det är ett marknadsmisslyckande som kostar många jobb att stora företag avsiktligt tvingar mindre företag att finansiera deras kassaflöde

säger Mikael Ericson, VD på Intrum

Om Intrums European Payment Report

European Payment Report 2017 baseras på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder januari- mars 2017. I rapporten samlas data från sammanlagt 10 468 företag som beskriver effekterna av stabila betalningar och vilken påverkan dessa har på företagens tillväxt och en hållbar ekonomi.