Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Fakturering

Utkontrakterad fakturahantering. Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet.

Överlämna din fakturering till oss och du får tid över till affärerna

Dina fakturor har vårt fulla fokus och vi tar hand om hela processen från utskrift av fakturan tills den är betald. Du behöver inte ta hänsyn till vare sig personalfrånvaro eller arbetstoppar.

När du överlåter din fakturering till oss får du

  • Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet
  • Lägre hanteringskostnad per faktura och minimerade kostnader för systemutveckling
  • Endast rörliga kostnader (bundna till fakturavolymen)
  • Minskad kreditrisk - Fordringarna övergår tidigare till inkasso i ett integrerat flöde
  • Ökade intäkter av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter genom konsekvent hantering och tredjepartseffekten