Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Reskontrahantering

Lämna över din reskontra åt oss - ägna dig åt din affär

Administrativ avlastning

Du fakturerar i dina egna system, men behöver avlastning i nästa steg. Dessutom kan du koppla reskontran till vår tjänst AnticiPay som ger en kundanpassad kravkedja. Det innebär att du skiljer på kunderna genom deras historiska betalningsbeteende och anpassar kravåtgärden efter det.

Du överlämnar din reskontra till oss och får:

  • Redovisning av bokade betalningar dagligen
  • Påminnelserutin enligt överenskommet regelverk
  • Kundkategorisering som möjliggör effektivare hantering utifrån affärsrisk och kundrelation
  • Avancerade rapporter och analyser av din kundreskontra via Intrum Web

Få tillbaka momsen du har betalat utomlands

VAT Services

Momsåtervinning - Få tillbaka moms du betalat i utlandet

Fakturering

Utkontrakterad fakturahantering. Minskad kapitalbindning och förbättrad likviditet genom konsekvent hantering av fakturaflödet.