Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Fakturaköp

Behöver du göra en investering, snabbt täcka ett kapitalbehov eller bara frigöra resurser? Då kan tjänsten Fakturaköp vara en bra idé.

Fakturaköp/Fakturafinansiering

Som företagare ska du inte behöva vänta 30, 60 och ibland upp till 90 dagar på att få betalt för ditt arbete. Du kan istället välja att sälja eller belåna dina fakturor. Då får du betalt direkt. Utan dolda avgifter och andra kostnader.

Vi hjälper dig!
Ring 08-615 79 00 eller 031-67 69 99 
Mejla fakturakop@intrum.com 

Gäller din fråga ett kravbrev? Klicka här

 
  • Du frigör kapital – finansierar din tillväxt
  • Trygghet för dig – vi övertar kreditrisken
  • Ditt administrativa arbete minskar – fokusera på det du är bra på
  • Snabb och personlig service – till dig och dina kunder
  • Flexibel finansiering – du väljer själv vilka fakturor du säljer

Tidigare, när vi fakturerade själva, så var det vanligt att vi inte hann med det arbetet dagtid. Det innebar att man ofta satt på kvällarna – men nu har vi tid över till att göra annat kvällstid, vilket är skönt

Thomas Hallberg, vd för Ergoman KB

Vad är Fakturaköp

Fakturaköp är oftast en lösning för företaget som vill ha en mer flexibel lösning för hantering och finansiering av vissa valda fakturor eller vissa slutkunder. Kan också tillämpas som en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor, finansiering sker med 100% av fakturabeloppet, kostnaden för tjänsten regleras genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras.

Kontakta oss 

Vanliga frågor om Fakturaköp

  • Du får betalt inom 24 timmar istället för efter 30, 60 eller 90 dagar, vilket förbättrar din likviditet och ökar dina tillväxtmöjligheter.
  • Du slipper administration och kan fokusera på din kärnverksamhet.
  • Du minskar din kreditrisk.
  • Du får en trygg partner som säkerställer bra service till dig och dina kunder.

Vi gör oftast en enklare kreditkontroll av fakturamottagaren och om allt ser bra ut kommer fakturan att bli köpt och utbetald redan samma dag.

Vi använder oss av individuell prissättning, vilket bland annat baseras på vilken typ av avtal som tecknas, vilken volym som överlåts samt vem som är fakturamottagare.

Du är själv med och styr utformningen av dina fakturor. Det framgår tydligt att det är du som är leverantören, din logotype och kontaktinformation - Vi gör ett enkelt tillägg på fakturan där det står att din kund skall betala till oss.

Du kan själv välja vilka fakturor du vill sälja. Det är ditt behov av pengar som styr.

Vi köper fakturor utställda på företag och privatpersoner i Sverige och Norden.

Vi har kunder i ett stort antal branscher, från stora börsbolag till enskilda firmor. Fakturaköpsavtal passar för alla kunder som fakturerar som vill förbättra sin likviditet, minska sin administration och minska sin kreditrisk. Många av våra kunder är företag i tillväxt.

Factoring eller fakturabelåning är oftast en lösning för företaget som vill ha en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker normalt med 70–90% och resterade del regleras när slutkunden har betalat. Fördelen med denna lösning är att den finansiella kostnaden beräknas på den del som finansieras. Detta kan ske genom en traditionell ränta på utnyttjad kredit, eller genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras. I normalfallet står finansbolaget inte för kreditrisken i samband med Factoring eller Fakturabelåning.

Fakturaköp är oftast en lösning för företaget som vill ha en mer flexibel lösning för hantering och finansiering av vissa valda fakturor eller för vissa slutkunder. Det kan också tillämpas som en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker med 100% av fakturabeloppet och kostnaden för tjänsten regleras genom en procentuell avgift på fakturabeloppet. I samband med fakturaköp står oftast finansbolaget för kreditrisken.

Vi anpassar våra olika lösningar utifrån det aktuella behovet oavsett om det är ett löpande samarbete eller om det innebär en flexibel lösning för företaget. Skillnaden är att vi kallar vår tjänst för Fakturaköp, detta för att förenkla och inte blanda ihop olika begrepp.

De allra flesta reagerar inte alls på att du tecknat ett fakturaköpsavtal. Fakturaköp är en modern, vanlig och accepterad finansieringsform. Många företag använder sig av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och utveckla sitt företag.

Du kan överlåta kreditrisken på oss – det avgör du. Vi har olika typer av samarbetsavtal som tydligt reglerar vem som står kreditrisken i vårt samarbete.

Köp med regress – Du står för kreditrisken.
Köp utan regress – Vi står för kreditrisken.

Vår målsättning är att ge dina kunder bästa möjliga service och fungera som en bakgrundsaktör som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Ett fakturaköpsavtal med Intrum Finans ger dig möjlighet att lägga mer tid på att utveckla din verksamhet och ytterligare förbättra dina kundrelationer.

Om vi erhåller underlag för fakturan under förmiddagen så sker utbetalning i regel samma dag.

Du får en daglig avräkningsrapport från oss de dagar vi köper fakturor, vilken även fungerar som ditt bokföringsunderlag.

Vi fakturerar därefter kunderna i enlighet med de villkor du kommit överens om och tar vid behov hand om eventuella påminnelser och annan administration.