Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Fakturaköp

Behöver du frigöra likviditet, göra en investering eller drar dina kunder på betalningarna? Då är Fakturaköp en bra tjänst för dig och ditt företag.

Fakturaköp

Som företagare ska du inte behöva vänta 30, 60 och ibland upp till 90 dagar på att få betalt för ditt arbete. Du kan istället välja att sälja dina fakturor. Då får du betalt direkt. 

Vi hjälper dig!
Ring 08-615 79 00 eller 031-67 69 99 
Mejla fakturakop@intrum.com 

 
  • Du frigör likviditet – betala dina leverantörer, löner eller investera i din verksamhet
  • Ditt administrativa arbete minskar – fokusera på din kärnverksamhet
  • Snabb service – till dig och dina kunder via din personliga handläggare
  • Flexibel finansiering – vi hittar ett upplägg som passar dig

Vanliga frågor om Fakturaköp

  • Du får betalt inom 24 timmar istället för efter 30, 60 eller 90 dagar, vilket förbättrar din likviditet och ökar dina tillväxtmöjligheter.
  • Du slipper administration och kan fokusera på din kärnverksamhet.
  • Du minskar din kreditrisk.
  • Du får en trygg partner som säkerställer bra service till dig och dina kunder.

Vi gör oftast en enklare kreditkontroll av fakturamottagaren och om allt ser bra ut kommer fakturan att bli köpt och utbetald redan samma dag.

Prissättningen baseras bl.a. på vilken fakturavolym som har överlåts, vilka dina kunder är samt vilken kredittid du har.

Samma fakturainformation är med på fakturan, på samma sätt som om du skickat fakturan själv och det är din logotype som syns. Vi gör ett enkelt tillägg på fakturan där det framgår att din kund ska betala till oss.   

Vanligtvis väljer du själv vilka fakturor du vill sälja. Vi försöker skräddarsy en lösning efter dina behov.

Vi köper fakturor både mot företag och privatpersoner. Vi kan inte köpa förfallna fakturor.

Factoring eller fakturabelåning är oftast en lösning för företaget som vill ha en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker normalt med 70–90% och resterade del regleras när slutkunden har betalat. Fördelen med denna lösning är att den finansiella kostnaden beräknas på den del som finansieras. Detta kan ske genom en traditionell ränta på utnyttjad kredit, eller genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras. I normalfallet står finansbolaget inte för kreditrisken i samband med Factoring eller Fakturabelåning.

Fakturaköp är oftast en lösning för företaget som vill ha en mer flexibel lösning för hantering och finansiering av vissa valda fakturor eller för vissa slutkunder. Det kan också tillämpas som en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker med 100% av fakturabeloppet och kostnaden för tjänsten regleras genom en procentuell avgift på fakturabeloppet. I samband med fakturaköp står oftast finansbolaget för kreditrisken.

Vi anpassar våra olika lösningar utifrån det aktuella behovet oavsett om det är ett löpande samarbete eller om det innebär en flexibel lösning för företaget. Skillnaden är att vi kallar vår tjänst för Fakturaköp, detta för att förenkla och inte blanda ihop olika begrepp.

De allra flesta reagerar inte alls på att du tecknat ett fakturaköpsavtal. Fakturaköp är en modern, vanlig och accepterad finansieringsform. Många företag använder sig av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och utveckla sitt företag.

Vår målsättning är att ge dina kunder bästa möjliga service och fungera som en bakgrundsaktör som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Ett fakturaköpsavtal med Intrum Finans ger dig möjlighet att lägga mer tid på att utveckla din verksamhet och ytterligare förbättra dina kundrelationer.

Om vi erhåller underlag för fakturan under förmiddagen så sker utbetalning i regel samma dag.

Du får en daglig avräkningsrapport från oss de dagar vi köper fakturor, vilken även fungerar som ditt bokföringsunderlag.

Vi fakturerar därefter kunderna i enlighet med de villkor du kommit överens om och tar vid behov hand om eventuella påminnelser och annan administration.