Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Vi har kunder i ett stort antal branscher, från stora börsbolag till enskilda firmor. Fakturaköpsavtal passar för alla kunder som fakturerar som vill förbättra sin likviditet, minska sin administration och minska sin kreditrisk. Många av våra kunder är företag i tillväxt.