Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Avskrivna fordringar

Vill du sälja dina avskrivna fordringar och frigöra dolda tillgångar? Vi köper dina fakturor när de är avskrivna.

Vi köper dina avskrivna fordringar

Sälj delar eller hela fordringsstocken med dina gamla fordringar till oss och få pengarna direkt. På köpet får du en seriös partner som agerar professionellt och som inte riskerar ditt varumärke eller rykte på marknaden.

Vi agerar i hela Europa och köper även utländska fordringsstockar. Köpesumman fastställs efter en ingående analys av den aktuella stocken.

Fakturaköp
Är du intresserad av sälja dina fakturor dag ett? Läs mer om att sälja fakturor

Vi boostar dina affärer

Alla vet vi hur näringslivet fungerar, principen är enkel. Företag producerar varor och tjänster. Konsumenter och företag köper dessa – ibland på kredit. För att hantera betalningsflödet (fakturering, kreditbedömningar, inkasso och betalningsbevakning) finns Intrum.

Vi ser till att betalningsflödet fungerar i samhället. När företagen får betalt för sina varor blir de lönsamma, kan bygga starka affärsrelationer, växa och anställa mer personal. Folk mår bra och konsumerar mer. I en sund ekonomi mår såväl företag som konsumenter bra.