Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Inkasso

Alla är vinnare i en god relation. Det gäller inte minst i inkassoprocessen. Anpassa kravåtgärden efter kundens betalningshistorik. Det är lönsamt för både kassaflödet och affärerna.

Inkasso

Reducera kreditförlusterna genom att lämna dina inkassoärenden till oss. Styrkan i vårt namn påverkar betalningsviljan och mottagaren kommer att prioritera din fordran.

Du får inte bara kravhantering utan även fördel av vår stora databas och våra analysverktyg. Informationen om dina kunders betalningsvanor hjälper oss att skilja på dem med tillfälliga ekonomiska problem och de som står inför svårare situation. Utifrån det kan vi sedan välja åtgärder för att säkerställa att fordran betalas.

Uppstår en tvist har du även tillgång till vår avdelning Intrum Juridik med erfarna jurister som dagligen företräder företag i tvistemålshantering.

Stora företag behöver bli bättre på att ta ansvar för den företagsekonomiska miljö som de själva är långsiktigt beroende av. Det är ett marknadsmisslyckande som kostar många jobb att stora företag avsiktligt tvingar mindre företag att finansiera deras kassaflöde