Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Inkassobevakning

Om inkassoåtgärderna blir resultatlösa på grund av att din kund inte har betalningsförmåga på kort sikt, överförs ärendet till vår långtidsbevakning.

Avskrivna fordringar

Vi sätter stor vikt vid en bra dialog med din kund eftersom det motiverar till betalningsuppgörelser.

Om inkassoåtgärderna blir resultatlösa på grund av att din kund inte har betalningsförmåga på kort sikt, överförs ärendet till vår långtidsbevakning. Vi bevakar löpande förändringar i din kunds ekonomi och när den förbättras försöker vi komma fram till uppgörelser, via brev och telefon.

Vårt stora gäldenärsregister ger oss unik information om era kunders betalningsbeteende och utifrån det kan vi göra en värdering som syftar till att välja rätt åtgärd vid rätt tillfälle för att ge er den högsta återbäringen från era avskrivna fordringar.

Vi bearbetar era kunder med situationsanpassade åtgärder och individuella lösningar vilket motiverar era kunder till att samarbeta och ger oss därmed ett bättre resultat.

Vi berättar gärna mer om inkassobevakning

Kontakta oss på: 08-616 77 43 eller mejla till forsaljning@se.intrum.com

Har du en fråga om ett kravbrev? Klicka här