Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Internationellt inkasso

Tänk globalt agera lokalt. När du inte har fått betalt från din kund i utlandet finns vi för dig. Förutom att vi har kontor i 20 europeiska länder har vi ett nätverk av agenter i 180 länder utanför Europa. Du kan med andra ord få hjälp med din fordran från i stort sett vilket land som helst.

Vi finns där din kund finns

När du har behov av inkasso i utlandet ska du vända dig till oss. Vi har kontor i hela Europa och ombud i resten av världen. Det är vi ensamma om inom vårt område och just därför har vi blivit den naturliga samarbetspartnern för exporterande företag.

Din handläggare finns i Sverige
Oavsett i vilket land, eller i vilka länder du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden. Det förenklar för dig.

Lokal kännedom
Lagar och regelverk kring hanteringen är bara en del av de omständigheter som måste tas hänsyn till när en fordran inkasseras. Lika mycket handlar det om att känna till landets uttalade och outtalade normer.

Vi arbetar alltid utifrån lokala förutsättningar med egna kontor och ombud som din kund utifrån de specifika problem och möjligheter som finns lokalt.

Internationellt inkasso i utlandet

Ca 25 procent av företagskonkurserna i Europa orsakas av försenade betalningar