Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Kreditmall

Perfekt stöd för snabb och enhetlig kreditbedömning. Fatta rätt beslut på rätt kreditnivå. Öka din försäljning med kontrollerad risk.

Kreditmall

Beslut på samma grunder

Att använda kreditmallen är enkelt och den säkerställer att alla i organisationen gör samma kreditbedömning. Det innebär att din kreditgivning blir: 
-Konsekvent och objektiv
-Enhetlig och decentraliserad
-Flexibel och snabb

Kreditmall

Godkänt eller avslag

Beslutet visas direkt på skärmen med rekommendationen:

  1. Kunden är EJ GODKÄND för kredit

  2. PRÖVNING av kredit

  3. Kunden är GODKÄND