Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Utlandsupplysning

Gör affärer med kreditvärdiga företag globalt. Vi förser dig med all den viktiga information som du behöver för att säkerställa att du gör affärer med kreditvärdiga företag globalt.

Utlandsupplysning

I en ny affärsrelation är det naturligt att undersöka vem du gör affärer med. Lika självklart ska det vara att löpande följa upp hur din kunds ekonomiska situationen förändras över tiden. Och i takt med att avstånden ökar, desto svårare men kanske också viktigare att du får rätt information. För utan korrekta fakta är det svårt att i tid fånga upp signaler som kanske innebär att du måste ändra villkoren för din kund gällande leveranser, anstånd med betalning och utökade krediter. Allt för att säkra din affär.

Med enkla sökrutiner och användarvänliga menyer får du affärs- och kreditinformation från samtliga registrerade företag runt om i världen. Det underlättar för dig att fatta korrekta affärsbeslut och minimera dina kreditrisker.

Upplysningen redovisas i riskklass (rating) och med kreditlimit. Du väljer om du vill använda dig av det fördefinierade förslaget eller att själv tolka och ta beslut utifrån den detaljerade informationen.

Det här ingår

  • Du får utlandsupplysningar på företag i samtliga världens länder.
  • Vi kan anpassa beroende på land och behov, både manuellt och integrerat.

Våra andra tjänster inom kreditinformation

Kreditupplysningar

Med våra flexibla kreditinformationspaket kan du anpassa vilken typ av information du får utifrån din verksamhets unika behov. Du väljer helt enkelt själv vilka tjänster som passar för just din verksamhet.

Kreditmall

Perfekt stöd för snabb och enhetlig kreditbedömning Fatta rätt beslut på rätt kreditnivå. Öka din försäljning med kontrollerad risk.

Kreditbevakning

Kreditbevakning passar både företag med ett fåtal kunder och företag med ett mycket omfattande bevakningsbehov.