Delårsrapport januari-juni 2020

· Snabbare återhämtning än väntat och god kostnadskontroll · Stabilt resultat och starkt kassaflöde · Positiv utveckling för Strategiska Marknader

Andra kvartalet, januari-juni 2020:

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 885 MSEK (3 784).
   
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 348 MSEK (1 475). Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet ingår med 3 MSEK (-86).
   
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var starkt och ökade med 53 procent till 2 899 MSEK (1 897). Cash EBITDA uppgick till 2 709 MSEK (2 670), motsvarande en ökning om 1 procent jämfört med föregående år.
   
 • Skuldsättningskvoten minskade till 4,4x (4,5) tack vare ett starkt kassaflöde trots att utdelning och återköp av aktier belastat kassaflödet med 2,6 miljarder SEK under andra kvartalet.
   
 • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 11 miljarder SEK.
   
 • Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1,3 miljarder SEK (1,4) och till materiellt högre förväntad avkastningsnivå jämfört med såväl innan Covid-19 som första kvartalet 2020.

Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson:

”Tack vare en framgångsrik omställning och en anpassning av verksamheten i början av pandemins utbrott, samt en god kostnadskontroll, har vi under hela första halvåret kunnat fortsätta stödja våra kunder på ett effektivt sätt. Öppningen av samhällen, i framförallt södra Europa, har påverkat positivt samtidigt som inkasseringen i vår portföljverksamhet utvecklats starkare jämfört med prognos.

För koncernen som helhet inkasserade vi 111 procent av Covid-19 justerad prognos och 92 procent av prognosen före Covid-19. Denna stabilitet tydliggör dels fördelarna med att ha en diversifierad verksamhet i 25 länder, dels motståndskraften i vår affärsmodell där cirka 85 procent av inkasserade belopp i våra låneportföljer genereras från automatiserade respektive online-betalningar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02

viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 70 996 98 21

anna.fall@intrum.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-07-23 kl. 07.00.