Andrés Rubio utsedd till tillförordnad VD och koncernchef för Intrum

Styrelsen för Intrum AB (publ) (”Intrum”) har nått en överenskommelse med Anders Engdahl, som idag lämnar rollen som VD och koncernchef för Intrum med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Andrés Rubio till tillförordnad VD och koncernchef. Rekryteringen av en permanent lösning kommer påbörjas under hösten.           

”Anders Engdahl internrekryterades från rollen som CFO till VD, med den specifika uppgiften att driva transformationsprogrammet ONE Intrum, som nu pågår för fullt efter hårt arbete. Under de senaste åren har han lyckats växa såväl som transformera företaget till en mer effektiv organisation. Trots detta anser styrelsen att bolaget inte levererat på sin marknadsledande position och fulla potential, främst på grund av otillräckligt kommersiell utveckling. Följaktligen har styrelsen kommit fram till att ett mer transformationsorienterat och kommersiellt ledarskap – med bevisad erfarenhet av liknande transformation – är nödvändigt för att nå Intrums fulla potential ”, säger Magnus Lindquist, styrelseordförande i Intrum.

”Styrelsen vill ta tillfället i akt och tacka Anders Engdahl för hans insatser och hårda arbete för Intrum. Vi önskar honom all lycka i hans framtida åtaganden”, tillägger Magnus Lindquist.

Fram till dess att rekryteringen av en permanent lösning är slutförd, kommer Andrés Rubio verka som tillförordnad VD och koncernchef. Andrés Rubio, född 1968, har gedigen erfarenhet från flera ledande positioner (däribland Cerberus, Apollo Management International och Altamira Asset Management) och valdes till styrelseledamot i Intrum 2019.

”Andrés har en gedigen, tjugo års lång erfarenhet inom branschen, med en djup förståelse för CMS-verksamheten såväl som portföljinvesteringar. Han har bevisad erfarenhet som ledare, kännetecknad av ett lyhört, transparent och konsekvent ledarskap. Detta är egenskaper som styrelsen bedömer som avgörande framgent, då vi strävar efter att accelerera bolagets kommersiella utveckling. Andrés har erfarenheten, ödmjukheten och ledaregenskaperna som behövs för att säkerställa Intrums utveckling i närtid. Efter tre år i styrelsen, är Andrés väl bekant med företaget, våra medarbetare och vårt arbetssätt”, fortsätter Magnus Lindquist.

”Jag känner mig både förväntansfull och hedrad över att få ta mig an rollen som tillförordnad VD och koncernchef för Intrum. Efter att ha arbetat nära bolaget under drygt tre år är jag väl införstådd med möjligheterna och utmaningarna som företaget står inför. Intrums framtid är ljus och vi har ännu inte sett det bästa av företaget. Blickar vi framåt, kommer min huvudsakliga uppgift vara att stärka Intrums kommersiella utveckling. Min ambition är även att skapa en tydligare organisationsstruktur – med kortare beslutsvägar och förbättrade arbetssätt – som grundar sig i den starka Intrumkulturen och ett större kundfokus”, säger Andrés Rubio.

Andrés Rubio tillträder som VD och koncernchef för Intrum med omedelbar verkan och kvarstår som styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Lindquist, styrelseordförande
+46 733 16 09 63

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
+46 709 96 98 21
Mail: anna.fall@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti, 2022 kl. 20.30.