Presentation of Intrum's results for April-June 2021 

Intrum announced its interim results for April-June 2021 on 22 July, 2021 at 7:00 a.m. CET. The report was presented in a audio cast the same day.

Read more ›

Årssstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats.

Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

 

2021

Årsstämman 2021 för Intrum AB (publ) kommer att hållas den 29 april 2021.

På grund av COVID-19-pandemin har bolaget beslutat att genomföra stämman genom ett poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer tillåtas delta på stämman personligen eller genom ombud. Aktieägare kan istället delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna i kallelsen.

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med 7 april 2021 till och med den 28 april 2021. Länk till elektronisk röstning. För röstning via vanlig post, se kallelse.

Dokument

 


2020

Intrums årsstämma 2020 hölls den 6 maj 2020 på bolagets huvudkontor; Hesselmans torg 14 i Nacka. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter och beslutade bland annat att lämna en utdelning om 11,00 kr per aktie och att införa ett långsiktigt incitamentsprogram

Dokument