Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Årssstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats.

Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

 

2021

Årsstämman 2021 för Intrum AB (publ) hålls kl. 15.00 den 29 april på bolagets huvudkontor; Sicklastråket 4 i Nacka.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget på årsstämman, om en skriftlig begäran om detta har kommit in till styrelsen senast den 11 mars 2021, eller den senare tidpunkt då det fortfarande är möjligt att få med ärendet i kallelsen. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når styrelsen senast den 25 februari 2021.

Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till:

Brev: Intrum AB (publ), 105 24 Att: Styrelseordföranden; eller

E-post: AGM@intrum.com Att: Styrelseordföranden

Förutsättningarna för att delta på årsstämman och fullständiga beslutsförslag kommer att framgå av kallelsen (publiceras nedan efter utskick).


2020

Intrums årsstämma 2020 hölls den 6 maj 2020 på bolagets huvudkontor; Hesselmans torg 14 i Nacka. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter och beslutade bland annat att lämna en utdelning om 11,00 kr per aktie och att införa ett långsiktigt incitamentsprogram