Årssstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats.

Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet.

2020

Årsstämman 2020 för Intrum AB (publ) hålls kl. 15.00 den 6 maj på bolagets huvudkontor; Hesselmans torg 14 i Nacka.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget på årsstämman, om en skriftlig begäran om detta har kommit in till styrelsen senast den 18 mars 2020, eller den senare tidpunkt då det fortfarande är möjligt att få med ärendet i kallelsen. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når styrelsen senast den 2 mars 2020.
Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till:

Brev: Intrum AB (publ), 105 24 Att: Styrelseordföranden; eller

E-post: AGM@intrum.com Att: Styrelseordföranden

Förutsättningarna för att delta på årsstämman och fullständiga beslutsförslag kommer att framgå av kallelsen (publiceras nedan efter utskick).

 


2019

Dokument

2018

2017

2016

2015

2014

2013