Presentation of Q2 results 

Intrum announced its interim results for January-June 2020 on 23 July, 2020 at 7:00 a.m. CET. The report was presented in a audiocast with telephone conference at 9:00 a.m. CET the same day.

Read more ›

Årssstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats.

Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

2020

Intrums årsstämma 2020 hölls den 6 maj 2020 på bolagets huvudkontor; Hesselmans torg 14 i Nacka. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter och beslutade bland annat att lämna en utdelning om 11,00 kr per aktie och att införa ett långsiktigt incitamentsprogram