Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Bolagsstyrning

Denna information har upprättats på svenska i syfte att beskriva hur bolagsstyrningsarbetet fungerar i Intrum AB (publ)
Contact person

Kontakt Investor relations

Viktor Lindeberg

Head of Investor Relations

ir@intrum.com