Bolagsstyrning

Denna information har upprättats på svenska i syfte att beskriva hur bolagsstyrningsarbetet fungerar i Intrum AB (publ)
Contact person

Kontakt Investor relations

Emil Folkesson

Interim Chief Financial Officer

ir@intrum.com