COVID-19 

Our approach to ethical debt collection during time of crisis  

Read more ›

Bolagsstyrning

Denna information har upprättats på svenska i syfte att beskriva hur bolagsstyrningsarbetet fungerar i Intrum AB (publ)
Contact person

Kontakt Investor relations

Viktor Lindeberg

Head of Investor Relations

+46 76 897 0708

ir@intrum.com