Koncernledning

Presentation av Intrums ledningsgrupp. Uppdaterad 2020.08.17
Person

Mikael Ericson

Chief Executive Officer & President

Född 1960. Mikael Ericson tillträdde som vd och koncernchef den 1 mars 2016. Han har tidigare haft ett flertal ledande positioner inom bank- och finansbranschen, senast som chef för International Banking vid Danske Bank. Han var tidigare vd för Carnegie AB. Ericson har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 70 500

Person

Anders Engdahl

Chief Financial Officer

Född 1974. Anders Engdahl tillträdde som EVP of Debt Purchasing vid Lindorff i oktober 2014, och var Intrums Chief Investment Officer 2017-2019. Han har omfattande internationell erfarenhet inom investment banking och management consulting från Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse och McKinsey. Vid Morgan Stanley hade han rollen som Managing Director och Head of Nordic Financial Institutions Investment Banking. Anders Engdahl har en masterexamen i Business Administration and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier: 202 000

Person

Javier Aranguren

Chief Investment Officer

Född 1976. Javier Aranguren tillträdde som CIO i februari 2020. Han började på Intrum 2011 och har haft ett flertal roller inom Investments, bland annat som Group Investment Director sedan 2018. Javier har tidigare haft flera ledande positioner inom finanssektorn på företag som Capital One, GE Money and TDX. Han har dubbla kandidatexamina inom företagsekonomi och juridik från Pontificia Comillas University (ICADE E-3).

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

Johan Brodin

Chief Technology Officer

Född 1968. Johan Brodin tillträdde som Chief Technology Officer (CTO) i november 2019. Han anställdes dock på Intrum 2011 och då som Chief Risk Officer (CRO). Innan dess innehade han rollen som CRO på SBAB Bank. Johan Brodin har tidigare haft flera positioner inom riskhantering och kontroll vid Handelsbanken, och verkat som managementkonsult inom finansiella tjänster vid KPMG och Oliver Wyman. Johan Brodin är civilekonom från Örebro University.

Eget och närståendes antal aktier: 7 050

Person

Per Christofferson

Managing Director Secured Assets, M&A and Markets

Född 1968. Per Christofferson tillträdde som ansvarig för kredithantering i september 2009 och var mellan 2012 och 2017 regionchef för Centraleuropa. Dessförinnan arbetade han inom konsultbranschen i femton år, på bland annatKPMG och Acando, där han verkade som vice vd och affärsområdeschef. Per Christofferson har en magisterexamen från CWRU (Case Western Reserve University) i Cleveland i Ohio, samt en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 25 000

Person

Anna Fall

Chief Brand & Communications Officer

Född: 1969. Anna Fall tillträdde som Chief Brand & Communications Officer för Intrum i Oktober 2018. Hon har en lång bakgrund från den finansiella sektorn och kom närmast från Första AP-fonden där hon hade rollen som kommunikationschef. 2004 - 2016 var Anna Fall nordisk marknads- och kommunikationschef för The Royal Bank of Scotland (RBS) och innan dess hade hon olika roller på fastighetsleasingföretaget Nordisk Renting samt inom bygg- och fastighetskoncernen NCC. Anna Fall har en fil kand från Uppsala universitet i statskunskap, företagsekonomi och kommunikation.

Eget och närståendes antal aktier: 750

Person

Georgios Georgakopoulos

Managing Director Greece

Född 1969. George Georgakopoulos började på Intrum i oktober 2019 och blev medlem av koncernledningen i februari 2020. George har en lång karriär inom den finansiella sektorn där han började i London på Barclays 1995. Han har också arbetat i Paris, och mer nyligen i Östeuropa samt Grekland. Han har bland annat arbetat på Bancpost i Rumänien samt varit VD för 4Finance. Innan han började på Intrum var han Executive General Manager på grekiska Piraeus Bank. George har examen från Athens Law School samt från Glasgow universitet varifrån han en MBA.

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

Marc Knothe

Managing Director Italy

Född 1968. Marc Knothe hade tidigare rollen som Country Manager vid Lindorff Netherlands. Knothe har över 26 års erfarenhet från den europeiska kredittjänstebranschen. Mellan 2011 och 2016, innan han kom till Lindorff, verkade han som Executive Board Member vid GFKL (Advent Intl), ett av Tysklands största kundfordringsföretag. Han var dessförinnan CIO vid Bawag PSK (Cerberus) i Österrike, COO vid GE Money Bank i Ryssland och Tyskland, samt hade framstående positioner vid Citigroup i Italien och Tyskland. Marc har studerat Business Management vid Hochschule Ludwigshafen i Ludwigshafen i Tyskland.

Eget och närståendes antal aktier: 60 067

Person

Karin Lagerstedt Woolford

Chief Human Resources Officer

Född: 1969 Karin Lagerstedt Woolford började på Intrum i maj 2020 då hon utsågs till Chief Human Resources Officer. Hon har en lång bakgrund från flertalet seniora HR-roller på en rad olika företag, och kom senast från börsnoterade Eltel där hon var HR-direktör. Karin Lagerstedt Woolford har tidigare bland annat arbetat på Ovako, Green Cargo samt många år inom SEB-koncernen där den sista rollen var som ställföreträdande HR-direktör. Hon har en examen i internationell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Eget och närståendes antal aktier: 700

Person

Niklas Lundquist

Chief Legal Officer

Född 1970. Niklas Lundquist tillträdde som chefsjurist på Intrum Justitia i januari 2011, efter att tidigare ha haft samma roll på Tradedoubler AB (publ). Han har erfarenhet från två framstående advokatfirmor och har tjänstgjort vid svenska domstolar. Niklas Lundquist har en juristexamen från Stockholms universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 2,000

Person

Julia Reuszner

Chief Risk Officer

Född 1976. Julia Reuszner tillträdde som Chief Risk Officer på Intrum i augusti 2020. Hon kom då senast från rollen som VD för Pepins Group AB, som är en digital investeringsplattform. Julia Reuszner har en bred bakgrund från såväl den finansiella sektorn som från e-handelsindustrin, och hon har bland annat varit CFO och tillförordnad VD för Adlibris-koncernen. Hon har också lång erfarenhet av förvärv och investeringar från sin tid hos Adlibris, Pepins samt från private equity-företaget Capman, där hon var Investment Director. Julia Reuszner har en masterexamen i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier: 1 000

Person

Harry Vranjes

Chief Operating Officer

Född 1970. Harry Vranjes kom till Intrum Justitia 2002. Mellan 2015 och 2017 var Vranjes regionchef för västra Europa. Han var Chief Technology Officer (CTO) mellan 2008 och 2012 och dessförinnan projektledare och affärsutvecklare 2002–2008. Han var tidigare verksam som IT-managementkonsult vid WM-Data mellan 1998 och 2001. Harry Vranjes har en examen i systemvetenskap från Lunds universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

Anette Willumsen

Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets

Född 1963. Anette Willumsen kom till Lindorff 2009 och var vd för Lindorff Norway mellan 2012-2017. Hon var också tillförordnad vd för Lindorff Denmark mellan 2016 och 2017. Innan hon fick rollen som vd var hon chef för Corporate Client Division inom Lindorff Norway. Willumsen har bred erfarenhet av sales och management inom outsourcingbranschen. Innan anställningen vid Lindorff var hon SVP för EDB Business Partner (EVRY). Hon har en EMP från INSEAD och en masterexamen i Finance and Business Administration från Norges handelshøyskole (NHH).

Eget och närståendes antal aktier: 56 891

Person

Alejandro Zurbano

Managing Director Spain

Född 1967. Alejandro Zurbano var tidigare landschef för Lindorff Spain – en tjänst han tillträdde i juli 2015. Innan det var han vd för Emergia. Han har även haft rollen som landschef hos SITEL för Spanien, Chile, Colombia och Portugal. Alejandro har en juristexamen från Universidad Complutense de Madrid och en PDG från IESE University.

Eget och närståendes antal aktier: 16 780