Koncernledning

Presentation av Intrums ledningsgrupp. Uppdaterad 2023.09.28
Person

Andrés Rubio

President & Chief Executive Officer

Född: 1968. Andrés utsågs till tillförordnad vd och koncernchef för Intrum den 21 augusti 2022 och är sedan den 18 januari 2023 vd och koncernchef. Andrés Rubio har varit Senior Partner och medlem i management committee på Apollo Management International LLP samt Global Co-Head på Morgan Stanley Principal Investments. Han har varit ordförande för Altamira Asset Management S.L., vice ordförande för EVO Banco S.A. och styrelseledamot för Avant Tarjeta EFC, S.A.L. Han är grundare av IMAN Capital Partners Ltd., styrelseledamot för Blip Billboards, rådgivande styrelseledamot för Essex Lake Group och oberoende ledamot i Quarza Inversiones investeringskommitté. Utbildning: Bachelor of Science i Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C., USA.

Eget och närståendes antal aktier: 56 720

Person

Michael Ladurner

Chief Financial Officer

Född: 1980. Michael Ladurner utsågs till Chief Financial Officer den 28 januari 2021. Michael började på Lindorff 2016 som Investment Director för den tyska verksamheten och han var sedan affärsutvecklingsansvarig för Portföljinvesteringsverksamheten inom hela Intrum från september 2017 till maj 2019. Efter det utsågs han till Group Strategy & Analytics Director. Tidigare har Michael arbetat för Bank of America Merrill Lynch i London med fokus på förvärv och europeiska finansiella institutioner. Han har en fil kand i ekonomi och politik från universitetet i Warwick (UK) samt en master i finans från EDHEC (Frankrike).

Eget och närståendes antal aktier: 10 600

Person

Javier Aranguren

Chief Investment Officer

Född: 1976. Javier Aranguren tillträdde som CIO i februari 2020. Han började på Intrum 2011 och har haft ett flertal roller inom Investments, bland annat som Group Investment Director sedan 2018. Javier har tidigare haft flera ledande positioner inom finanssektorn på företag som Capital One, GE Money and TDX. Han har dubbla kandidatexamina inom företagsekonomi och juridik från Pontificia Comillas University (ICADE E-3).

Eget och närståendes antal aktier: 20 000

Person

José Luis Bellosta

Managing Director Spain

Född: 1969. José Luis Bellosta började på Intrum 1 april 2021. Bellosta har en lång internationell bakgrund från den finansiella sektorn och företag som Mastercard, Citigroup, Liberbank och Santander. Han kommer närmaste från rollen som VD för Aliseda, ett företag som ägs av Blackstone och Santander Group med inriktning på förfallna fordringar (non-performing assets). Bellosta har en fil kand i företagsekonomi, en MBA från Saint Louis University, Missouri (USA), samt en chefsutbildning från IESE Business School (Spanien).

Eget och närståendes antal aktier: 2 800

Person

Johan Brodin

Chief Risk Officer

Född: 1968. Johan Brodin började på Intrum 2011 som Chief Risk Officer (CRO), mellan åren 2019 och 2023 hade han rollen som Chief Technology Officer (CTO). I februari 2023 återtog Johan rollen som Chief Risk Officer. Innan dess innehade han rollen som CRO på SBAB Bank. Johan Brodin har tidigare haft flera positioner inom riskhantering och kontroll vid Handelsbanken, och verkat som managementkonsult inom finansiella tjänster vid KPMG och Oliver Wyman. Johan Brodin är civilekonom från Örebro University.

Eget och närståendes antal aktier: 17 973

Person

Per Christofferson

Managing Director Tactical Markets, Special Projects, M&A

Född: 1968. Per Christofferson utsågs till Managing Director för Tactical markets (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Baltikum), M&A och Special Projects i april 2023. Han började på Intrum Justitia som ansvarig för kredithantering i september 2009 och var mellan 2012 och 2017 regionchef för Centraleuropa. Dessförinnan arbetade han inom konsultbranschen i femton år, på bland annatKPMG och Acando, där han verkade som vice vd och affärsområdeschef. Per Christofferson har en magisterexamen från CWRU (Case Western Reserve University) i Cleveland i Ohio, samt en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 38 501

Person

Anna Fall

Chief Brand & Communications Officer

Född: 1969. Anna Fall tillträdde som Chief Brand & Communications Officer för Intrum i Oktober 2018. Hon har en lång bakgrund från den finansiella sektorn och kom närmast från Första AP-fonden där hon hade rollen som kommunikationschef. 2004 - 2016 var Anna Fall nordisk marknads- och kommunikationschef för The Royal Bank of Scotland (RBS) och innan dess hade hon olika roller på fastighetsleasingföretaget Nordisk Renting samt inom bygg- och fastighetskoncernen NCC. Anna Fall har en fil kand från Uppsala universitet i statskunskap, företagsekonomi och kommunikation.

Eget och närståendes antal aktier: 5 300

Person

Georgios Georgakopoulos

Global Head of Servicing, Managing Director Greece

Född: 1969. George Georgakopoulos började på Intrum i oktober 2019 och blev medlem av koncernledningen i februari 2020. George har en lång karriär inom den finansiella sektorn där han började i London på Barclays 1995. Han har också arbetat i Paris, och mer nyligen i Östeuropa samt Grekland. Han har bland annat arbetat på Bancpost i Rumänien samt varit VD för 4Finance. Innan han började på Intrum var han Executive General Manager på grekiska Piraeus Bank. George har examen från Athens Law School samt från Glasgow universitet varifrån han en MBA.

Eget och närståendes antal aktier: 7 305

Person

Siv B. Hjellegjerde Martinsen

Managing Director Northern Europe

Född: 1971. Siv Hjellegjerde Martinsen utsågs till Managing Director Northern Europe (Norge, Danmark, Sverige och Finland) i april 2023. Hon började på Intrum i mars 2018 som Managing Director för Intrum Norge. Under 2020 utökades rollen med ansvar även för Intrum Sverige och i augusti 2021 fick hon rollen som Managing Director för Skandinavien, som också omfattar Danmark. Siv Hjellegjerde Martinsen har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Mellan 2006-2018 hade hon ett flertal ledande befattningar inom HR, försäljning och operations på Danske Bank. Hon har en master i företagsekonomi från Norwegian School of Management och har även genomgått Global Leadership Program vid IMD i Lausanne.

Eget och närståendes antal aktier: 6 077

Person

Annette Kumlien

Chief Operating Officer

Född: 1965. Annette Kumlien tillträdde som Chief Operating Officer i maj 2023. Annette har lång erfarenhet av ledande roller i noterade och onoterade bolag med ett tydligt fokus på företagstransformation. Hon kom närmast från Munters där hon var Group Vice President och CFO. Hon har också bland annat varit CFO och COO för Diaverum AB och CFO för Höganäs AB samt Pergo AB. Annette har en Bachelor of Science in Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier: 20 000

Person

Niklas Lundquist

Chief Legal Officer

Född: 1970. Niklas Lundquist tillträdde som chefsjurist på Intrum Justitia i januari 2011, efter att tidigare ha haft samma roll på Tradedoubler AB (publ). Han har erfarenhet från två framstående advokatfirmor och har tjänstgjort vid svenska domstolar. Niklas Lundquist har en juristexamen från Stockholms universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 12 200

Person

Alberto Marone

Managing Director Middle Europe, Managing Director Italy

Född: 1984. Alberto Marone utsågs till Managing Director för Middle Europe (UK, Irland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz) i april 2023. Han är också Managing Director för Intrum Italien vilket inkluderar Intrums joint venture med Intesa Sanpaolo. Alberto började på företaget 2017 som Investment Director för Italien och utsågs senare till Group Investment Director and chef för M&A och strategi i Italien. Tidigare arbetade Alberto sju år på UBS Investment Bank i London i olika roller. Alberto Marone har en fil kand i ekonomi från Bocconi universitet i Milano, en Master of Science från CASS Business school i London samt han har gått Harvard Business School-kurser i innovation.

Eget och närståendes antal aktier: 3 000

Person

Mohammed Salloum

Chief Transformation Officer, Deputy COO

Född: 1985. Mohammed Salloum tillträdde som Chief Transformation Officer, Deputy COO i maj 2022. Han började på bolaget 2020 som Group Finance Director och har också haft rollen som Interim COO. Tidigare så har Mohammed arbetat på McKinsey & Company där han var Engagement Manager med fokus på strategi, transformation samt finans. Mohammed har en bred finans och rådgivningsbakgrund från bolag såsom Hemfrid AB, Capgemini Consulting samt AB Volvo. Han har en doktorsexamen i ekonomistyrning samt en fil kand i finans.

Eget och närståendes antal aktier: 5 649

Person

Chantal Verbeek-Vingerhoed

Chief Human Resources Officer

Född: 1972. Chantal Verbeek-Vingerhoed tillträdde som Chief Human Resources Officer för Intrum i augusti 2022. Hon kom närmast från Scotiabank i Toronto, Kanada, och innan dess hade hon ett antal olika roller på ING såväl I Nederländerna som i USA, bland annat global HR Business Partner för COO/CIOs ansvarsområden. Chantal har en masterexamen i organisations- och industriell psykologi från Vrije universitet i Amsterdam.

Eget och närståendes antal aktier: 4 400