Koncernledning

Presentation av Intrums ledningsgrupp. Uppdaterad 2021.06.07.
Person

Anders Engdahl

Chief Exeuctive Officer

Född: 1974. Anders Engdahl tillträdde som VD och koncernchef 18 oktober 2020. Engdahl började som EVP of Debt Purchasing i Lindorff i oktober 2014, och var Intrums Chief Investment Officer 2017-2019 samt Chief Financial Officer från juni 2019 - oktober 2020. Han har omfattande internationell erfarenhet inom investment banking och management consulting från Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse och McKinsey. Vid Morgan Stanley hade han rollen som Managing Director och Head of Nordic Financial Institutions Investment Banking. Anders Engdahl har en masterexamen i Business Administration and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier: 225 081 samt 3 200 000 köpoptioner utfärdade av Cidron 1748 S.a.r.l (Nordic Capital).

Person

Michael Ladurner

Chief Financial Officer

Född: 1980. Michael Ladurner utsågs till Chief Financial Officer den 28 januari 2021. Michael började på Lindorff 2016 som Investment Director för den tyska verksamheten och han var sedan affärsutvecklingsansvarig för Portföljinvesteringsverksamheten inom hela Intrum från september 2017 till maj 2019. Efter det utsågs han till Group Strategy & Analytics Director. Tidigare har Michael arbetat för Bank of America Merrill Lynch i London med fokus på förvärv och europeiska finansiella institutioner. Han har en fil kand i ekonomi och politik från universitetet i Warwick (UK) samt en master i finans från EDHEC (Frankrike).

Eget och närståendes antal aktier: 3 000

Person

Javier Aranguren

Chief Investment Officer

Född: 1976. Javier Aranguren tillträdde som CIO i februari 2020. Han började på Intrum 2011 och har haft ett flertal roller inom Investments, bland annat som Group Investment Director sedan 2018. Javier har tidigare haft flera ledande positioner inom finanssektorn på företag som Capital One, GE Money and TDX. Han har dubbla kandidatexamina inom företagsekonomi och juridik från Pontificia Comillas University (ICADE E-3).

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

José Luis Bellosta

Managing Director Spain

Född: 1969. José Luis Bellosta började på Intrum 1 april 2021. Bellosta har en lång internationell bakgrund från den finansiella sektorn och företag som Mastercard, Citigroup, Liberbank och Santander. Han kommer närmaste från rollen som VD för Aliseda, ett företag som ägs av Blackstone och Santander Group med inriktning på förfallna fordringar (non-performing assets). Bellosta har en fil kand i företagsekonomi, en MBA från Saint Louis University, Missouri (USA), samt en chefsutbildning från IESE Business School (Spanien).

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

Johan Brodin

Chief Technology Officer

Född: 1968. Johan Brodin tillträdde som Chief Technology Officer (CTO) i november 2019. Han anställdes dock på Intrum 2011 och då som Chief Risk Officer (CRO). Innan dess innehade han rollen som CRO på SBAB Bank. Johan Brodin har tidigare haft flera positioner inom riskhantering och kontroll vid Handelsbanken, och verkat som managementkonsult inom finansiella tjänster vid KPMG och Oliver Wyman. Johan Brodin är civilekonom från Örebro University.

Eget och närståendes antal aktier: 9 568

Person

Per Christofferson

Managing Director Secured Assets, M&A and Markets

Född: 1968. Per Christofferson tillträdde som ansvarig för kredithantering i september 2009 och var mellan 2012 och 2017 regionchef för Centraleuropa. Dessförinnan arbetade han inom konsultbranschen i femton år, på bland annatKPMG och Acando, där han verkade som vice vd och affärsområdeschef. Per Christofferson har en magisterexamen från CWRU (Case Western Reserve University) i Cleveland i Ohio, samt en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 28 041

Person

Anna Fall

Chief Brand & Communications Officer

Född: 1969. Anna Fall tillträdde som Chief Brand & Communications Officer för Intrum i Oktober 2018. Hon har en lång bakgrund från den finansiella sektorn och kom närmast från Första AP-fonden där hon hade rollen som kommunikationschef. 2004 - 2016 var Anna Fall nordisk marknads- och kommunikationschef för The Royal Bank of Scotland (RBS) och innan dess hade hon olika roller på fastighetsleasingföretaget Nordisk Renting samt inom bygg- och fastighetskoncernen NCC. Anna Fall har en fil kand från Uppsala universitet i statskunskap, företagsekonomi och kommunikation.

Eget och närståendes antal aktier: 750

Person

Georgios Georgakopoulos

Managing Director Greece

Född: 1969. George Georgakopoulos började på Intrum i oktober 2019 och blev medlem av koncernledningen i februari 2020. George har en lång karriär inom den finansiella sektorn där han började i London på Barclays 1995. Han har också arbetat i Paris, och mer nyligen i Östeuropa samt Grekland. Han har bland annat arbetat på Bancpost i Rumänien samt varit VD för 4Finance. Innan han började på Intrum var han Executive General Manager på grekiska Piraeus Bank. George har examen från Athens Law School samt från Glasgow universitet varifrån han en MBA.

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

Karin Lagerstedt Woolford

Chief Human Resources Officer

Född: 1969. Karin Lagerstedt Woolford började på Intrum i maj 2020 då hon utsågs till Chief Human Resources Officer. Hon har en lång bakgrund från flertalet seniora HR-roller på en rad olika företag, och kom senast från börsnoterade Eltel där hon var HR-direktör. Karin Lagerstedt Woolford har tidigare bland annat arbetat på Ovako, Green Cargo samt många år inom SEB-koncernen där den sista rollen var som ställföreträdande HR-direktör. Hon har en examen i internationell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Eget och närståendes antal aktier: 700

Person

Niklas Lundquist

Chief Legal Officer

Född: 1970. Niklas Lundquist tillträdde som chefsjurist på Intrum Justitia i januari 2011, efter att tidigare ha haft samma roll på Tradedoubler AB (publ). Han har erfarenhet från två framstående advokatfirmor och har tjänstgjort vid svenska domstolar. Niklas Lundquist har en juristexamen från Stockholms universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 3 333

Person

Alberto Marone

Managing Director Italy

Född: 1984. Alberto Marone utsågs till Managing Director för Intrum Italien i april 2021. Alberto började på Lindorff 2017 som Investment Director för Italien och utsågs senare till Group Investment Director. Sedan 2018 har han suttit i Intrum Italiens ledningsgrupp som ansvarig för M&A och strategi för Intrums joint venture med Intesa SanPaolo. Tidigare arbetade Alberto som Director på UBS Investment Bank i London med fokus på capital markets och europeiska finansiella institutioner. Alberto Marone har en fil kand i ekonomi från Bocconi universitet i Milano och en Master of Science från CASS Business school i London.

Eget och närståendes antal aktier: 0

Person

Julia Reuszner

Chief Risk Officer

Född: 1976. Julia Reuszner tillträdde som Chief Risk Officer på Intrum i augusti 2020. Hon kom då senast från rollen som VD för Pepins Group AB, som är en digital investeringsplattform. Julia Reuszner har en bred bakgrund från såväl den finansiella sektorn som från e-handelsindustrin, och hon har bland annat varit CFO och tillförordnad VD för Adlibris-koncernen. Hon har också lång erfarenhet av förvärv och investeringar från sin tid hos Adlibris, Pepins samt från private equity-företaget Capman, där hon var Investment Director. Julia Reuszner har en masterexamen i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier: 1 000

Person

Mohammed Salloum

Chief Transformation Program Officer

Född: 1985. Mohammed Salloum tillträdde som CTPO i januari 2021. Han började på bolaget 2020 som Group Finance Director. Tidigare så har Mohammed arbetat på McKinsey & Company där han var Engagement Manager med fokus på strategi, transformation samt finans. Mohammed har en bred finans och rådgivningsbakgrund från bolag såsom Hemfrid AB, Capgemini Consulting samt AB Volvo. Han har en doktorsexamen i ekonomistyrning samt en fil kand i finans.

Eget och närståendes antal aktier: 1 149

Person

Harry Vranjes

Chief Operating Officer

Född: 1970. Harry Vranjes kom till Intrum Justitia 2002. Mellan 2015 och 2017 var Vranjes regionchef för västra Europa. Han var Chief Technology Officer (CTO) mellan 2008 och 2012 och dessförinnan projektledare och affärsutvecklare 2002–2008. Han var tidigare verksam som IT-managementkonsult vid WM-Data mellan 1998 och 2001. Harry Vranjes har en examen i systemvetenskap från Lunds universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 6 570

Person

Anette Willumsen

Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets

Född: 1963. Anette Willumsen kom till Lindorff 2009 och var vd för Lindorff Norway mellan 2012-2017. Hon var också tillförordnad vd för Lindorff Denmark mellan 2016 och 2017. Innan hon fick rollen som vd var hon chef för Corporate Client Division inom Lindorff Norway. Willumsen har bred erfarenhet av sales och management inom outsourcingbranschen. Innan anställningen vid Lindorff var hon SVP för EDB Business Partner (EVRY). Hon har en EMP från INSEAD och en masterexamen i Finance and Business Administration från Norges handelshøyskole (NHH).

Eget och närståendes antal aktier: 60 291

Person

Luca Zuccoli

Chief Data & Analytics Officer

Född 1970: Luca Zuccoli började på Intrum i juni 2021. Han har en lång internationell erfarenhet av avancerad dataanalys från sina roller på Experian, Applied Predictive Technology (numera Mastercard) samt över tio år i rådgivande roller på managementkonsultföretag som Oliver Wyman och Roland Berger. Han kommer närmast från rollen som Chief Data Officer på det europeiska flygbolaget easyJet. Luza Zuccoli har en Master of Science in Statistics från Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA), en MBA från franska INSEAD samt en Master in Economics från Pavia University (Italy).

Eget och närståendes antal aktier: 0