Styrelse

Ledamöter i Intrums styrelse. Uppdaterad 2019-05-17
Person

Per E. Larsson

Ordförande i styrelsen, ordförande i ersättningsutskottet, samt ordförande i investeringsutskottet

Born: 1961

Elected: 2017

Utbildning: Ekonomiutbildning, Uppsala Universitet. Larsson har tidigare varit verksam under en längre tid inom OMX AB (bl.a. ägare till Stockholmsbörsen), både som VD och styrelseledamot, och varit ordförande för Stockholmsbörsen. Han har därefter bl.a. haft positionen som VD för Borse Dubai, samt varit medlem i Global Managing Board på UBS och VD för UBS i Mellanöstern och norra Afrika, samt haft flera ytterligare styrelseuppdrag. Han är för närvarande styrelseordförande i Itiviti, Max Matthiessen, samt Senior Advisor och Operating Chairman till Nordic Capital Funds.

Aktieinnehav i Intrum AB: 33 500. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Person

Magnus Yngen

Vice ordförande, samt medlem i investeringsutskottet

Born: 1958

Elected: 2013

Utbildning: Civilingenjörsexamen och en licentiatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Yngen har tidigare varit koncernchef för Camfil, Dometic och Husqvarna och har haft flera ledande positioner inom Electrolux. Yngen är styrelseordförande för Duni, och Fractal Design och är styrelseledamot i Dometic.

Aktieinnehav i Intrum AB: 7 500. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Person

Liv Fiksdahl

Medlem i investeringsutskottet

Born: 1965

Elected: 2019

Ekonomexamen, Trondheims ekonomiska högskola, samt utbildningsprogram vid Stanford University, Massachusetts Institute of Technology och IMD. Liv Fiksdahl är Vice President (Associerad) på Capgemini Invent. Hon har haft ett flertal ledande positioner inom DNB och har varit medlem av koncernledningen i tio år. Hennes senaste roll var som Group EVP, CIO/COO. Liv Fiksdahl är styrelseledamot i Posten Norge AS, Arion Banki och Scandinavian Airlines, SAS.

Aktieinnehav i Intrum AB: 0. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Person

Hans Larsson

Medlem i revisions- och riskutskottet, samt medlem i investeringsutskottet

Born: 1961

Elected: 2017

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet. Hans Larsson har tidigare innehaft flera ledande befattningar inom Skandinaviska Enskilda Banken-koncernen. Han har därtill verkat som styrelseledamot i Nordax Bank AB (publ), samt varit vice VD för Lindorff Group. Bland nuvarande åtaganden ingår uppdragen som styrelseledamot i Nordnet Bank AB och styrelsemedlem i Svensk Exportkredit (SEK). Han är även VD och ägare av Linderyd Advisory AB.

Aktieinnehav i Intrum AB: 34 500. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägare.

Person

Kristoffer Melinder

Medlem i investeringsutskottet

Born: 1971

Elected: 2017

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Kristoffer Melinder har tidigare arbetat med finansiering och M&A vid JP Morgan. Han har dessutom innehaft styrelseuppdrag för AniCura, Lindorff, Greenfood, Binding Site, Ellos, Convatec, Resurs, Dynal Biotech, KappAhl, Nycomed och Atos Medical. Bland nuvarande åtaganden ingår uppdragen som styrelseledamot i GHD Gesundheits samt Managing Partner i Nordic Capital AB.

Aktieinnehav i Intrum AB: 0 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Person

Andreas Näsvik

Medlem i revisions- och riskutskottet, samt medlem i investeringsutskottet

Born: 1975

Elected: 2017

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Andreas Näsvik har tidigare arbetat med corporate finance och private equity-investeringar vid Deutsche Bank och Goldman Sachs. Han har även verkat som styrelseledamot i Lindorff AB. Näsvik är för närvarande styrelseledamot i Munters AB (publ), Ryds Bilglas Ab och Consilium Safety Group Ab samt Partner, Nordic Capital Advisors.

Aktieinnehav i Intrum AB: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Person

Magdalena Persson

Medlem i investeringsutskottet

Born: 1971

Elected: 2018

Utbildning: Mastersexamen i internationell ekonomi och licentiatexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Magdalena Persson har varit VD för Interflora och har haft ett flertal roller inom Microsoft, SamSari och WM Data. Hon är styrelseordförande i Candidator AB, styrelseledamot i NCAB Group samt rådgivare åt EQT Partners. Hon har varit ordförande i Affecto Plc’s styrelse och styrelseledamot i Aditro och Fortnox

Aktieinnehav i Intrum AB: 1.500. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Person

Andrés Rubio

Medlem i investeringsutskottet

Born: 1968

Elected: 2019

Utbildning: Bachelor of Science i Foreign Service, Georgetown University, Washington D.C., USA Andrés Rubio har varit Senior Partner och medlem i management committee på Apollo Management International LLP samt Global Co-Head på Morgan Stanley Principal Investments. Han har varit ordförande för Altamira Asset Management S.L., vice ordförande för EVO Banco S.A. och styrelseledamot för Avant Tarjeta EFC, S.A.L. Han är grundare av IMAN Capital Partners Ltd., trustee åt Fundación Endesa och oberoende ledamot i Quarza Inversiones investeringskommitté.

Aktieinnehav i Intrum AB: 0 Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.

Person

Ragnhild Wiborg

Ordförande i revisions- och riskutskottet, samt medlem i investeringsutskottet

Born: 1961

Elected: 2015

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt masterstudier från Fundacao Getulio Vargas, Sao Paolo. Wiborg är styrelseordförande i EAM Solar AS och styrelseledamot i Gränges AB, REC Silicon ASA, Sbanken ASA, INSR Insurance ASA och I.M. Skaugen SE. Hon var tidigare aktiv inom fondförvaltning som CIO och Portfolio Manager på Odin Fonder och Wiborg Kapitalförvaltning. Dessförinnan har hon arbetat vid olika investeringsbanker i Norden och i London.

Aktieinnehav i Intrum AB: 300. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna.