Koncernledning

Presentation av Intrums ledningsgrupp. Uppdaterad 2018.11.08
2697

Mikael Ericson

VD och koncernchef

Född 1960. Mikael Ericson tillträdde som vd och koncernchef den 1 mars 2016. Han har tidigare haft ett flertal ledande positioner inom bank- och finansbranschen, senast som chef för International Banking vid Danske Bank. Han var tidigare vd för Carnegie AB. Ericson har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 64 500.

12487

Danko Maras

Ekonomi- och finansdirektör

Född 1963. Danko Maras tillträdde som Ekonomi- och finansdirektör i Intrum i juli 2018. Danko har mångårig internationell erfarenhet med ett flertal seniora finanspositioner inom industrin för snabbrörliga konsumentprodukter såsom Unilever, Leaf och senast på Cloetta där han, förutom CFO, också har varit t.f. vd och koncernchef samt vd Italien. Han har en GMP från Harvard Business School (HBS) och en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 100.002

7177

Johan Brodin

Chief Risk Officer

Född 1968. Johan Brodin tillträdde som Chief Risk Officer (CRO) i november 2011, och kom då från rollen som CRO vid SBAB Bank. Han har tidigare innehaft flera positioner inom riskhantering och kontroll vid Handelsbanken, och verkat som managementkonsult inom finansiella tjänster vid KPMG och Oliver Wyman. Johan Brodin är civilekonom från Örebro University.

Eget och närståendes antal aktier: 250

7184

Per Christofferson

Regionsdirektör

Född 1968. Per Christofferson tillträdde som ansvarig för kredithantering i september 2009 och var mellan 2012 och 2017 regionchef för Centraleuropa. Dessförinnan arbetade han inom konsultbranschen i femton år, på bland annatKPMG och Acando, där han verkade som vice vd och affärsområdeschef. Per Christofferson har en magisterexamen från CWRU (Case Western Reserve University) i Cleveland i Ohio, samt en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 12 000

7169

Anders Engdahl

Chief Investment Officer

Född 1974. Anders Engdahl tillträdde som EVP of Debt Purchasing vid Lindorff i oktober 2014. Han har omfattande internationell erfarenhet inom investment banking och management consulting från Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse och McKinsey. Vid Morgan Stanley hade han rollen som Managing irector och Head of Nordic Financial Institutions Investment Banking. Anders Engdahl har en masterexamen i Business Administration and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Eget och närståendes antal aktier: 198 000

13856

Anna Fall

Chief Brand & Communications Officer

Född: 1969. Anna Fall tillträdde som Chief Brand & Communications Officer för Intrum i Oktober 2018. Hon har en lång bakgrund från den finansiella sektorn och kom närmast från Första AP-fonden där hon hade rollen som kommunikationschef. 2004 - 2016 var Anna Fall nordisk marknads- och kommunikationschef för The Royal Bank of Scotland (RBS) och innan dess hade hon olika roller på fastighetsleasingföretaget Nordisk Renting samt inom bygg- och fastighetskoncernen NCC. Anna Fall har en fil kand från Uppsala universitet i statskunskap, företagsekonomi och kommunikation.

Eget och närståendes antal aktier: 0

7176

Jean-Luc Ferraton

Chief Human Resources Officer

Född 1973. Jean-Luc Ferraton tillträdde som Chief Human Resources Officer (CHRO) i april 2012. Ferraton har mellan 2006 och 2012 haft flera befattningar inom Intrum Justitia. Han var koncernens HR-chef mellan 2011 och 2012, HR-chef för västra Europa mellan 2010 och 2012 samt HR-chef för södra Europa mellan 2006 och 2012. Innan anställningen på Intrum Justitia var Ferraton HR-chef vid JTEKT of Toyota Group mellan 2001 och 2006. Jean-Luc Ferraton har en civilekonomexamen från ESDES i Lyon och en mastersexamen i ledarskap från INSEAD.

Eget och närståendes antal aktier: 220

7172

Cathrine Klouman

Chief Operating Officer

Född 1962. Cathrine Klouman tillträdde som EVP of Lindorff Business Partner och Group CIO under 2016. Klouman har över 20 års erfarenhet från såväl IT- som finanstjänstebranschen, och har innehaft ett stort antal höga positioner inom IBM, Bank-Axept och DNB. Innan anställningen på Lindorff var hon verksam som Chief Information and Digital Officer inom Møllergruppen (The Møller Group). Cathrine Klouman har en mastersexamen i Business Administration från norska Handelshøyskolen (BI) och har gått flera utbildningar vid MIT Sloan School of Management.

Eget och närståendes antal aktier: 36 839

7181

Marc Knothe

Regionsdirektör

Född 1968. Marc Knothe hade tidigare rollen som Country Manager vid Lindorff Netherlands. Knothe har över 26 års erfarenhet från den europeiska kredittjänstebranschen. Mellan 2011 och 2016, innan han kom till Lindorff, verkade han som Executive Board Member vid GFKL (Advent Intl), ett av Tysklands största kundfordringsföretag. Han var dessförinnan CIO vid Bawag PSK (Cerberus) i Österrike, COO vid GE Money Bank i Ryssland och Tyskland, samt hade framstående positioner vid Citigroup i Italien och Tyskland. Marc har studerat Business Management vid Hochschule Ludwigshafen i Ludwigshafen i Tyskland.

Eget och närståendes antal aktier: 60 067

7183

Niklas Lundquist

Chief Legal Officer

Född 1970. Niklas Lundquist tillträdde som chefsjurist på Intrum Justitia i januari 2011, efter att tidigare ha haft samma roll på Tradedoubler AB (publ). Han har erfarenhet från två framstående advokatfirmor och har tjänstgjort vid svenska domstolar. Niklas Lundquist har en juristexamen från Stockholms universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 2,000

7175

Harry Vranjes

Head of Credit Management Services

Född 1970. Harry Vranjes kom till Intum Justitia 2002. Mellan 2015 och 2017 var Vranjes regionchef för västra Europa. Han var Chief Technology Officer (CTO) mellan 2008 och 2012 och dessförinnan projektledare och affärsutvecklare 2002–2008. Han var tidigare verksam som IT-managementkonsult vid WM-Data mellan 1998 och 2001. Harry Vranjes har en examen i systemvetenskap från Lunds universitet.

Eget och närståendes antal aktier: 7 500

7170

Anette Willumsen

Regionsdirektör

Född 1963. Anette Willumsen kom till Lindorff 2009 och var vd för Lindorff Norway mellan 2012-2017. Hon var också tillförordnad vd för Lindorff Denmark mellan 2016 och 2017. Innan hon fick rollen som vd var hon chef för Corporate Client Division inom Lindorff Norway. Willumsen har bred erfarenhet av sales och management inom outsourcingbranschen. Innan anställningen vid Lindorff var hon SVP för EDB Business Partner (EVRY). Hon har en EMP från INSEAD och en masterexamen i Finance and Business Administration från Norges handelshøyskole (NHH).

Eget och närståendes antal aktier: 56 891

7167

Alejandro Zurbano

Regionsdirektör

Född 1967. Alejandro Zurbano var tidigare landschef för Lindorff Spain – en tjänst han tillträdde i juli 2015. Innan det var han vd för Emergia. Han har även haft rollen som landschef hos SITEL för Spanien, Chile, Colombia och Portugal. Alejandro har en juristexamen från Universidad Complutense de Madrid och en PDG från IESE University.

Eget och närståendes antal aktier: 16 780