Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl / Nordic Capital
  • Patricia Hedelius, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder

 

I den valberedning som utsågs i september 2023 ingick även Pia Gisgård, utsedd av Swedbank Robur Fonder. Sedan Swedbank Robur Fonder avyttrat sitt innehav i Intrum lämnade Pia Gisgård valberedningen den 19 februari 2024.

De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 24 november 2023 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats.