Presentation of Q2 results 

Intrum announced its interim results for January-June 2020 on 23 July, 2020 at 7:00 a.m. CET. The report was presented in a audiocast with telephone conference at 9:00 a.m. CET the same day.

Read more ›

Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum AB:s årsstämma den 26 april 2019 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget, baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen. 

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts*:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl (Nordic Capital Fund VIII)
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder

 

På årsstämman 2019 fattades beslut om principer för Intrums valberedning, att gälla tills vidare. Detaljerad information finns under punkt 16 i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 15 november 2019 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020.

 

* Ricard Wennerklint, utsedd av Sampo plc, lämnade valberedningen i februari 2020, till följd av Sampo plc:s avyttring av samtliga sina aktier i Intrum. Valberedningen beslutade att detta inte skulle föranleda några ytterligare ändringar i valberedningen