Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum AB:s årsstämma den 27 april 2023 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de största aktieägarna i bolaget, baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl / Nordic Capital
  • Patricia Hedelius, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Pia Gisgård, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder

 

De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 24 november 2023 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats.