Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum AB:s årsstämma den 6 maj 2020 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget, baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl (Nordic Capital)
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Helen Fasth-Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Pia Gisgård, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden 

De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns här.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 20 november 2020 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt här på bolagets webbplats.