Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum AB:s årsstämma den 29 april 2021 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget, baserat på de vid utgången av augusti månad 2021 kända röstetalen. 

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl / Nordic Capital
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Pia Gisgård, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
  • Henrik Söderberg, utsedd av C WorldWide Asset Management


De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns här.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 26 november 2021 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets webbplats.