Bolagsstyrning

Denna information har upprättats på svenska i syfte att beskriva hur bolagsstyrningsarbetet fungerar i Intrum AB (publ)

7331

Kontakt Investor relations

Louise Bergström

Head of Investor Relations

+46 8 546 103 42

ir@intrum.com