Bolagsstyrning

Denna information har upprättats på svenska i syfte att beskriva hur bolagsstyrningsarbetet fungerar i Intrum AB (publ)
Contact person

Kontakt Investor relations

Viktor Lindeberg

Head of Investor Relations

+46 8 546 102 02

ir@intrum.com