Årssstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats.

Datum för årsstämman meddelas senast vid den tidpunkt då delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras. Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet.

 

2019

Årsstämma 2019 för Intrum AB (publ) hålls kl. 15.00 fredag den 26 april 2019 på bolagets kontor, Hesselmans torg 14, Nacka. 

Förutsättningarna för att delta på årsstämman och fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen.

Dokument


2018

2017

2016

2015

2014

2013