Årssstämma

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats.

Årsstämman hålls i Stockholm och tid och plats meddelas här på Intrum's webbplats. Datum för årsstämman meddelas senast vid den tidpunkt då delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras. Årsstämman hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 för Intrum AB (publ) hölls kl. 15.00 fredagen den 27 april 2018 på bolagets kontor, Hesselmans torg 14, Nacka. 

2018

2017

2016

2015

2014

2013