Intrum förvärvar fastighetsportfölj från spanska Ibercaja Banco

Intrum träffade igår avtal med Ibercaja Banco S.A. angående förvärv av en portfölj bestående av 6 400 fastig­heter i Spanien från Ibercaja samt bankens dotter­bolag Residencial Murillo S.A. och Cerro Murillo S.L. Portföljen kommer att överföras till ett nytt bolag, i vilket Intrum initialt kommer att vara majoritetsägare och Residencial Murillo behålla en minoritets­andel. Intrums slutliga investering, när finansiering och saminvesterare är på plats, kommer att uppgå till cirka 30-40 mil­jon­er euro.

- Vi är mycket nöjda över att nu kunna göra ytterligare en viktig investering i Spanien, inom ramen för våra finansiella mål för 2020 vad gäller resultat per aktie (EPS) samt skuldsättningsgrad. Affären är ett resultat av en exklusiv dialog mellan Intrum och Ibercaja, och den innebär att vi utvecklar vårt strategiska partnerskap med Ibercaja samt att vårt spanska dotterbolag Aktuas serviceavtal förlängs, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum.

Aktua har hanterat förvaltningen av portföljen sedan det andra kvartalet 2016. Aktuas förvaltning fortsätter även för det nya bolaget, vilket säkerställer kontinuitet och stabilitet i inkasseringsverksamheten.

- Med det här köpet tillsammans med förvärvet av spanska Solvia, som vi tillkännagav i förra veckan samt vårt befintliga dotterbolag Aktua, stärker vi vår ställning på den spanska marknaden ytterligare. Det understryker vår förmåga att stödja våra kunder i hela värdekedjan från hantering av sena betalningar och inkasso, outsourcing av betalningstjänster till köp av portföljer med förfallna fordringar. Genom förvärvet konsoliderar vi vår marknadsledande position på marknaden för fastighetsrelaterade kredithanteringstjänster i Spanien, tillägger Mikael Ericson.

Intrum kommer initialt att äga 80 procent i det nya bolaget, medan Ibercaja behåller en minoritetsandel om 20 procent. Intrums investering kommer vid affärens fullbordande att uppgå till maximalt 215 miljoner euro. Intrum har en överenskommelse med en saminvesterare samt är i slutfasen av diskussionerna kring finansiering för det nya bolaget. Dessa väntas slutföras under första kvartalet 2019 och innebär då att Intrums slutliga nettoinvestering förväntas minska till cirka 30-40 miljoner euro.

Intrum avser att ta upp finansiering för det nya bolaget med portföljen som säkerhet, vilket innebär att portföljen inte kommer att konsolideras i Intrums balansräkning. Det kommer att ske en kort, temporär ökning av Net Debt/Cash EBITDA med 0,2x, fram tills dess att finansiering och saminvestering är på plats. Intrums skuldsättningsmål för 2020 ligger fast.

Ibercaja är en av Spaniens tio största banker och erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner, institutioner och småbolag via mer än 1.100 bankkontor över hela landet.

Affären kommer att slutföras i slutet av december 2018 och finansieras genom befintliga krediter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director, tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations, tel: +46 8 546 103 42

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2018.12.22 kl 09.00.